Odpust NMP Różańcowej u krakowskich dominikanów

W sobotę 7 października w Bazylice oo. Dominikanów miały miejsce uroczyste obchody święta Matki Bożej Różańcowej. O godzinie 11:30 wierni zgromadzili się w bazylice po to, by wspólnie odmówić różaniec. Natomiast o 12.00 rozpoczęła się msza święta konwentualna, której przewodniczył wikariusz klasztoru oo. Bernardynów w Krakowie, ojciec Jonasz Podsiadło. W liturgii brali udział także przedstawiciele zakonu jezuitów, paulinów i karmelitów.

Podczas homilii o. Jonasz wspomniał o wielkiej roli, jaką Maryja odgrywa i odgrywała w życiu naszego narodu, jako jego Opiekunka i Matka. Dużą uwagę zwrócił na rolę Maryi właśnie jako Matki. Swoje rozważania rozpoczął od refleksji dotyczącej tego, jak ważna jest dla każdego z nas rodzicielka, która się nami opiekuje i na której zawsze możemy się oprzeć. Taką matką dla wszystkich ludzi jest Maryja.

Ojciec Jonasz wspomniał o tym, że Maryja ofiarowała ludziom szczególną modlitwę, jaką jest różaniec – modlitwa, która łączy w sobie tajemnice radosne, ale i bolesne, która zawiera w sobie wszystkie nasze troski, trudy, bóle, ale i radości. Kaznodzieja zaapelował do zabranych na liturgii, aby nie zrezygnowali z modlitwy różańcowej, by różaniec stal się naszym codziennym towarzyszem.

W swojej homilii przywołał również postać Jana Pawła II, który umiłował sobie różaniec i do tej modlitwy wzywał wszystkich wiernych, niestrudzenie rozdając różańce wszystkim tym, którzy się z nim spotykali.

mm

Monika Mystkowska

Zobacz także