Odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości

Dziś w liturgii mszalnej zaczynamy czytać Księgę Apokalipsy - będzie nam towarzyszyła przez dwa tygodnie, do początku Adwentu.

Pierwszy dzień tej lektury to fragment prologu Księgi (1,1-4) oraz fragment pierwszego z listów do siedmiu Kościołów – czyli do Kościoła w Efezie (2,1-5a). Każdy z listów do siedmiu Kościołów zawiera jakieś napomnienie. Napomnienie z listu do Kościoła w Efezie to chyba najbardziej znany i najczęściej przywoływany fragment z tej części Apokalipsy (zaraz za słynnym Ap 3,20) – wezwanie do „powrotu do pierwotnej miłości”.

Co jednak dowiadujemy się na temat Kościoła w Efezie? Kościół w Efezie jest bardzo gorliwy w tropieniu błędów: „Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami”. I mimo tej całej gorliwości pada zarzut: „Odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości”.

Apokalipsa nie potępia tropienia błędów. Ale bardzo jednoznacznie daje do zrozumienia, że to nie wystarczy i że nie to powinno być głównym zajęciem wierzących.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Krzysztof Jankowiak

Krzysztof Jankowiak na Liturgia.pl

Mąż i ojciec, od wielu lat w Ruchu Światło-Życie (obecnie w jego gałęzi rodzinnej). Redaktor pisma „Wieczernik”.