Ofiarny wymiar Eucharystii

Ofiara jest pierwszą zasadą Eucharystii, która kieruje hierarchicznie wszystkimi związanymi z nią prawdami katolickiej nauki o Eucharystii - powiedział bp Edward Ozorowski. Był on jednym z 21 ojców synodalnych, którzy przemawiali na szóstej kongregacji generalnej XI zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów w Watykanie 6 października przed południem. Obradom w obecności Benedykta XVI i z udziałem 243 ojców synodalnych przewodniczył prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francis Arinze.

Eucharystia jako sakrament Ciała i Krwi Jezusa uaktualnia ofiarę na Krzyżu – stwierdził biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. Podkreślił, że ofiara jest "primum principium" (pierwszą zasadą) tego sakramentu, któremu są podporządkowane pozostałe prawdy, jakie na jego temat głosi Magisterium Kościoła. Obejmuje ono także wiele innych ważnych zagadnień, jak uczta, komunia, słuchanie słowa Bożego, sakrament i inne, ale nie mają one jednego punktu odniesienia. Zdaniem mówcy, zanik pojęcia ofiary powoduje "pewną protestantyzację teologii Eucharystii, która w tym nauczaniu jawi się jako piękny obrzęd, ale mało znaczący w życiu".

Tymczasem ofiara Chrystusa na Krzyżu, do której człowiek ma dostęp właśnie za pośrednictwem Eucharystii, jest najważniejsza i ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia Boga i człowieka – mówił dalej biskup. Podkreślił, że ofiara ta przyniosła zbawienie ludzi a dzięki Eucharystii to, co jest ofiarą w życiu ludzkim, staje się ofiarą Chrystusa. "Tylko krocząc drogą Krzyża, można osiągnąć chwałę zmartwychwstania" – powiedział bp Ozorowski na zakończenie.

Oprócz polskiego hierarchy na tej kongregacji generalnej przemawiali jeszcze m.in. prałat Opus Dei bp Javier Echevarria Rodriguez i abp Anthony Sablan Apuron OFMCap – metropolita Agany, stolicy Guam i przewodniczący Konferencji Biskupiej Pacyfiku.

Ten pierwszy zwrócił uwagę na ważność sakralnego charakteru sprawowania Eucharystii. "Warto zbadać konkretne sposoby działań, które pomagają wiernym postrzegać w sposób najjaśniejszy poczucie świętości ofiary eucharystycznej, aby lud Boży umacniał się w wierze i uświęcał się" – powiedział prałat Opus Dei. Dlatego ważne jest, dodał, usuwanie wszelkich nadużyć, które podważają uświęcony charakter tych celebracji. Sprzyjałoby temu z pewnością zastanowienie się nad tym, czy mają sens uroczystości liturgiczne ze zbyt dużą liczbą koncelebransów, co przeszkadza w godnym rozwijaniu się aktu liturgicznego i rozdawanie komunii wszystkim uczestnikom liturgii, jeśli jest ich dużo i jeśli może to prowadzić do obniżenia powagi obrzędu.

Abp Apuron mówił o wyzwaniu, jakie dla Kościoła rejonu Oceanu Spokojnego stanowią brak księży i agresywność sekt pochodzenia ewangelikalnego. Na podstawie własnych doświadczeń stwierdził, że jedyną odpowiedzią na tę podwójną trudność jest odpowiednia formacja wspólnot opartych na wierze. Kościół współczesny musi uczynić widzialnymi symbole eucharystyczne: chleb i wino, które stają się następnie Ciałem i Krwią Chrystusa, dostępnymi dla wszystkich. "Wzywam tych, którzy kierują Kościołem, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby ludzie mogli łatwiej rozpoznać rzeczywiście Jezusa dzięki symbolom eucharystycznym" – oświadczył przewodniczący episkopatu Pacyfiku.

inf KAI

 

Zobacz także