Ogłoszenie indultu generalnego w Wielki Czwartek?

Benedykt XVI podpisał dokument zezwalający wszystkim kapłanom na sprawowanie Mszy według mszału z 1962 r. - podaje rzymski dziennik Il Tempo. Jego ogłoszenie miałoby nastąpić w Wielki Czwartek. Zdaniem włoskiej gazety posunięcie papieża miałoby być pierwszym krokiem na drodze do porozumienia z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X.

Przypomnijmy, że w udzielonym pod koniec marca wywiadzie przełożony generalny FSSPX bp. Bernard Fellay uznał ogłoszenie idultu generalnego i uznanie ciążącej od 1988 r. na biskupach Bractwa ekskomuniki za niebyłą za warunki wstępne jakichkolwiek rozmów lefebvrystów z Rzymem.

Warto zwrócić uwagę, że obradująca kilka dni temu konferencja francuskiego episkopatu opowiedziała się przeciwko utworzeniu odrębnej od diecezji struktury dla lefebvrystów i stwierdziła, że porzucenie wszelkiej systematycznej polemiki i konfrontacji jest warunkiem niezbędnym przed dalszymi rozmowami. – "Komunii mogą towarzyszyć pytania, prośby o doprecyzowanie czy pogłębienie nauki, ale nie można tolerować odrzucania Soboru, krytyki jego nauczania i oczerniania zarządzonej przezeń reformy liturgicznej" oświadczył przewodniczący francuskiego episkopatu kardynał Jean-Pierre Ricard.

na podst. christianitas.pl

 

Zobacz także