Ogłoszono program marcowego konsystorza

Biuro papieskiego ceremoniarza ogłosiło program najbliższego konsystorza, zwołanego przez Benedykta XVI w związku z nominacją piętnastu nowych kardynałów. Odbędzie się on w piątek 24 marca o godz. 10.30 w Auli Pawła VI. Papież wręczy tam każdemu nowemu członkowi Kolegium Kardynalskiego czerwone nakrycie głowy, tzw. biret.

W godzinach 16.30-18.30 kardynałowie przyjmować będą tzw. wizyty kurtuazyjne w kilkunastu salach Pałacu Apostolskiego, które wyznaczone zostaną w późniejszym terminie.

W sobotę 25 marca o godz. 10.30 Benedykt XVI odprawi z nowymi kardynałami Mszę św. w Bazylice Watykańskiej. Przy tej okazji przekaże im pierścienie kardynalskie.

Ogłaszając 22 lutego zwołanie konsystorza i nazwiska nowych kardynałów Papież zapowiedział, że dzień wcześniej, to jest 23 marca, spotka się z wszystkimi członkami Kolegium Kardynalskiego. Obserwatorzy przypuszczają, że jednym z tematów może być sprawa powrotu na łono Kościoła schizmatyckiej Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, czyli lefebrystów.

inf. KAI

 

Zobacz także