Okadzenie podczas offertorium

Kiedy wstajemy po obrzędzie przygotowania darów - czy już w czasie okadzenia ołtarza? Jakie są wówczas zadania służby liturgicznej?

Podczas okadzenia darów ofiarnych, krzyża i ołtarza wszyscy siedzą. Podczas okadzenia głównego celebransa wszyscy wstają (rozpoczyna się okadzanie osób). Po okadzeniu głównego celebransa następuje okadzenie koncelebransów i ludu – należy pamiętać, że dokonujący okadzenia diakon, akolita albo ministrant stoi z boku ołtarza, a nie tyłem do ołtarza (Caeremoniale episcoporum 149, OWMR3 144). Należy pamiętać, że ministranci ołtarza podchodzą do lavabo dopiero po okadzeniu głównego celebransa.

Wyjaśnienie pochodzi z dwumiesięcznika „Oaza”.

 

Zobacz także