Olśniewający trop

Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą oddawali plon we właściwej porze". Jezus im rzekł: "Czy nie czytaliście w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. (Mt 21.40 - 42)

Zestawienie historii Józefa Egipskiego z Przypowieścią o rolnikach zabójcach pozwala rozumieć uwagę Jezusa o kamieniu węgielnym. Podobieństwo losów Józefa i Jezusa bije w oczy. A więc i podobieństwo działań. Historia z pucharem – zamierzona prowokacja: czemu ma służyć? Józef odtwarza sytuację sprzed lat. Na swoim miejscu obsadza Beniamina. Zemsta. Nie. Łaskawość – pozwala braciom przeżyć jeszcze raz tamten moment, daje im szansę, by teraz zachowali się jak trzeba i ci potrafią z niej skorzystać.

W tej perspektywie czytać to, co mówi Jezus o sobie jako kamieniu węgielnym. Zabiją go – kamień odrzucą i w porządku sprawiedliwości należy się im kara. Tymczasem Jezus powie, że zachowa się jak Józef – odtworzy szansę tym, którzy ją beznadziejnie zmarnowali! 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".