Olsztyn: Kurs formacyjny dla kandydatów na lektorów i akolitów

Komisja liturgiczna archidiecezji warmińskiej 16 października rozpoczyna cykl formacyjny dla lektorów ustanowionych i akolitów ustanowionych. Na kurs zgłosiło się 20 kandydatów z całej diecezji.

Rozpoczynający się kurs stanowi odpowiedź na potrzeby dostrzeżenia różnorodności funkcji i posług w Kościele. Kandydaci wyłaniani są z dwóch grup. Pierwszą z nich stanowią dorośli mężczyźni, którzy od lat posługują przy ołtarzu, spełniając gorliwie i z wiarą wyznaczone funkcje liturgiczne. Do tej grupy należą m.in. nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, świeccy moderatorzy prowadzący wspólnoty formacyjne, liderzy ruchów odnowy, mężczyźni podejmujący już ważne zadania w parafii (np. zakrystianie).

Drugą grupę kandydatów stanowią mężczyźni, którzy przez studia i praktykę zawodową zdobyli odpowiednie umiejętności w służbie ludziom i czynią to z wielkim poświęceniem, ale nie mają wystarczającej formacji duchowej i teologicznej.

W ramach kursu obok wykładów z liturgiki przewidziano także wykłady z teologii dogmatycznej, biblijnej, moralnej i duchowości.

archwarmia.pl/liturgista.pl

Zobacz także