Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie

Ośrodek Liturgiczny ΑΩ jest próbą stworzenia forum, na którym mogliby wypowiedzieć się muzycy i liturgiści zainteresowani przeżywaniem pięknej liturgii. Jest miejscem, gdzie mogą spotkać się ze sobą osoby działające do tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która z jednej strony wesprze ich prace, a z drugiej - rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.

Wstęp

Ośrodek Liturgiczny ΑΩ jest próbą stworzenia forum, na którym mogliby wypowiedzieć się muzycy i liturgiści zainteresowani przeżywaniem pięknej liturgii. Jest miejscem, gdzie mogą spotkać się ze sobą osoby działające do tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która z jednej strony wesprze ich prace, a z drugiej – rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.

Ośrodek jest odpowiedzią na apel ks. abpa Damiana Zimonia z dnia 2 października 2005 r. zawarty w liście pasterskim "Śpiewajmy i grajmy Panu" (por. Ps 27, 6) napisanym z okazji 80-lecia Kościoła Katowickiego. Ks. abp pisze m.in.: "Wielką troskę należy przykładać do wewnętrznej i warsztatowej formacji odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną. Popierać należy zatem utalentowaną muzycznie młodzież, starać się o wykształcenie i zatrudnienie dobrego organisty, zorganizować parafialny chór, scholę, zespół liturgiczny, a także troszczyć się o szeroko pojętą kulturę sakralną w świątyni. Częściowy powrót do zapomnianego chorału gregoriańskiego mógłby nie tylko przywrócić utraconą ciągłość muzycznych dziejów, ale na nowo obdarzyć liturgię niezwykłym rysem muzycznej duchowości. Temu celowi powinno służyć odpowiednie stosowanie w liturgii muzyki instrumentalnej (organowej) oraz wielogłosowej (chóralnej)."

Historia

Myśl o założeniu Ośrodka Liturgicznego powstała w czasie rekolekcji KAMuzO 2005. Pojawiła się po długich poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie: Jak dalej formować animatorów muzycznych Ruchu Światło-Życie po rekolekcjach KAMuzO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy). Pierwotnie formacja miała odbywać się podczas comiesięcznych spotkań, będących pogłębieniem i rozszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas KAMuzO. Po przełożeniu tej idei na życie okazało się, że dla samego tylko powtórzenia materiału wykładanego podczas wakacyjnych rekolekcji potrzeba aż 4 lat (w cyklu comiesięcznym)! Dodatkową trudnością był brak stałej grupy osób przyjeżdżających na spotkania, co uniemożliwiało prowadzenie systematycznej formacji.

Przełomem w tych zmaganiach okazała się Msza św. odprawiona w tej intencji oraz wizyta Pawła Bębenka, który podzielił się swoją fascynacją muzyką liturgiczną oraz doświadczeniami współpracy z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym w Krakowie. Wtedy to pojawiła się myśl, żeby założyć Ośrodek Liturgiczny w archidiecezji katowickiej. Po wielu długich rozmowach nikt nie miał wątpliwości: szalony pomysł – jeśli się zrealizuje, to tylko z woli Bożej…

Po powrocie z rekolekcji, plan został przedstawiony Proboszczowi parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Ks. Emanuel Pietryga poparł inicjatywę i okazał ogromne wsparcie dla podejmowanych działań. Tak powstał Chorzowski Ośrodek Liturgiczny. Początkowo był adresowany dla animatorów Ruchu Światło-Życie, jednak bardzo szybko okazało się, że istnieje bardzo liczna grupa osób nie związanych bezpośrednio z Ruchem, a żywo zainteresowana formacją i pracą na rzecz pięknej muzyki liturgicznej. Ośrodek otworzył się zatem na wszystkie te osoby, którą chcą same się formować, bądź podejmują już w swoich wspólnotach odpowiedzialność za śpiew podczas liturgii, a chcą służyć coraz lepiej i skuteczniej. Regularnie zaczęły odbywać się wigilie niedziel i uroczystości (Godzina czytań + pieśni wigilii) śpiewane zgodnie z tradycją oo. benedyktynów z Tyńca. Szukaliśmy sposobu odprawiania i śpiewania Liturgii Godzin; powstało pytanie: nowe kompozycje, czy sprawdzona tradycja? Wybraliśmy to drugie… Raz w miesiącu zaczęliśmy również prowadzić śpiewy w czasie Eucharystii – tak zaczął się tworzyć chór i orkiestra Ośrodka, w skład których weszła spora grupa zespołu wokalno – instrumentalnego Circulum. Zaczęliśmy też organizować warsztaty muzyczno – liturgiczne. Każda edycja miała jeden główny cel – przygotować uczestników do pełniejszego przeżywania liturgii. Wielkim wyróżnieniem dla naszej wspólnoty było poprowadzenie śpiewów w czasie Eucharystii sprawowanej w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z okazji 50-tej rocznicy święceń kapłańskich ks. abpa Damiana Zimonia.

Sierpień 2008

I tak nastał sierpień roku 2008. Ośrodek podejmuje coraz więcej działań wykraczających poza teren parafii św. Jadwigi w Chorzowie, jak również poza granice archidiecezji katowickiej. Warto w tym miejscu wspomnieć nagranie płyty "Święte Triduum Paschalne" w 2007 roku zawierającej propozycje pieśni wykonywanych podczas Triduum Paschalnego. Wydawcą był Gość Niedzielny; jako dodatek do tygodnika rozeszła się w 218 tyś. egzemplarzy na terenie całej Polski. Otrzymaliśmy również podziękowania za płytę z terenu Rosji, gdzie dotarła przez ręce polskich misjonarzy. Przygotowaliśmy również w tym roku (2008) płytę oraz śpiewnik zawierające propozycje pieśni wykonywanych w czasie Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w całej Polsce.

Na warsztaty oraz rekolekcje KAMuzO przyjeżdżają dzieci (najmłodszy uczestnik warsztatów emisji głosu miał 7 lat), młodzież jak i dorośli z całej Polski i nie tylko (na warsztatach wielogłosowych gościliśmy rodzinę z Czech). Uzyskaliśmy poparcie naszych działań i błogosławieństwo Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, której przewodniczy ks. dr Wiesław Hudek. Z zgodą generała Ruchu Światło-Życie ks. dra Adama Wodarczyka zmieniliśmy nazwę i przyjęliśmy nowego logo. Jesteśmy Ośrodkiem Liturgicznym Ruchu Światło-Życie a nasze logo wygląda następująco:

Logo

Symbolika alfy i omegi pochodzi z Apokalipsy św. Jana, gdzie określony w ten sposób jest Bóg (1,8; 21,6) i Jezus (22,13), z dopowiedzeniami "Początek i Koniec" (1,8; 21,6; 22,13) i "Pierwszy i Ostatni" (22,13). Określenie to wyraża ideę, że świat pochodzi od Chrystusa jako Logosu i zmierza do niego jako do ostatecznego celu. ΑΩ przypomina nam również, że całe nasze życie wiary zaczyna się i zmierza do liturgii. Początkiem jest liturgia chrztu św, a końcem wieczna liturgia w Królestwie Boga Ojca. Logo ΑΩ naszego Ośrodka jest dla nas wezwaniem, aby na co dzień żyć liturgią, aby nie zatrzymywać się jedynie na poznaniu znaków, symboli, gestów, śpiewów, ale, by żyć liturgią, przenieść doświadczenie Eucharystii na zwykłą, prostą codzienność.

Chcemy, aby liturgia (kult sprawowany na ziemi) była jak najpiękniejsza, gdyż (jak wierzymy) jest sprawowana wobec majestatu Zmartwychwstałego Pana i łączy się z anielskimi chórami, które wyśpiewują Najwyższemu chwałę.

ks. Bartosz Zygmunt
Moderator Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie

Zobacz także