Ostatnia katecheza: o Bożym Ciele

Podczas katechezy noszącej tytuł „O chlebie i winie”, o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło mówili o uroczystości Bożego Ciała, opierając się na tekście Kanonu Rzymskiego i odwołując się do biblijnych typów oraz przedstawiających je mozaik.

Ostatnią katechezę wygłosili – jak zwykle – o. Tomasz Grabowski OP, z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i ks. Krzysztof Porosło, organizator rekolekcji Mysterium fascinans. Po spotkaniu w Auli św. Tomasza ks. Krzysztof, który trzy dni wcześniej przyjął święcenia kapłańskie, odprawił Mszę prymicyjną w bazylice Najświętszej Trójcy. Po liturgii można było otrzymać indywidualne błogosławieństwo oraz pamiątkowy obrazek.

Spotkaniem o uroczystości Bożego Ciała zakończył się cykl katechez o liturgii świąt, zoragnizowany w Roku Wiary przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy współpracy środowiska rekolekcji Mysterium fascinans i krakowskich dominikanów.

Nagranie katechezy „O naszym uświęceniu”
Pobierz nagranie jako plik mp3

Nagrania wszystkich katechez można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...