Oświęcim – obchody 66. rocznicy śmierci Edyty Stein (zapowiedź)

Modlitwa za pomordowanych i o pokój na świecie, Msza św. oraz prezentacja wykładu śp. kard. Lustigera na temat Edyty Stein złożą się 9 sierpnia w Oświęcimiu na program obchodów 66. rocznicy śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Edyta Stein – pochodząca z rodziny żydowskiej niemiecka filozofka, karmelitanka – zginęła w komorze gazowej niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942 roku.

Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ks. Manfred Deselaers powiedział KAI, że obchody kolejnej rocznicy śmierci Edyty Stein – św. Teresy Benedykty, powinny być okazją do modlitwy o przyszłość Europy.

„Zawsze prosimy , by patronka Europy dała nam impuls duchowy do nowego, dalszego życia” – podkreśla kapłan, przypominając, że kilka dni wcześniej, 5 sierpnia, odbędą się uroczystości z okazji pierwszej rocznicy śmierci kard. Jean-Marie Lustigera.

Dwie godziny później pod pomnikiem w Birkenau rozpocznie się modlitwa za pomordowanych oraz o pokój na świecie. W kaplicy sióstr karmelitanek bosych w Oświęcimiu uroczystą Mszę św. odprawi ordynariusz diecezji bielsko żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy.

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej, jako jedenaste dziecko Zygmunta i Augusty z domu Courant. Jej pasją była filozofia. Zyskała wielkie uznanie Edmunda Husserla, twórcy fenomenologii, pod którego kierunkiem studiowała. Następnie już jako doktor filozofii i świetnie zapowiadający się naukowiec przeżyła nawrócenie i w 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Przywdziała karmelitański habit, przyjmując w zakonie imię Teresy Benedykty od Krzyża.

Podczas masowego aresztowania Żydów w Holandii nie ominięty został także klasztor sióstr karmelitanek w Echt. Edyta wraz z siostrą Różą zostały aresztowane i wywiezione do Auschwitz . Tydzień po aresztowaniu obie zginęły w komorze gazowej. Ich ciała zostały spalone.

Jan Paweł II ogłosił Edytę Stein błogosławioną w czasie swej pielgrzymki do Niemiec 1 maja 1987 roku w Kolonii, a świętą – 11 października 1998 roku w Rzymie. Rok później ogłosił ją współpatronką Europy.

Inf. KAI

 

Zobacz także