Oświęcim: obchody 66. rocznicy śmierci Edyty Stein

Słowa modlitwy po polsku, hebrajsku i włosku na terenie Birkenau oraz Msza św. w klasztorze karmelitańskim pod przewodnictwem abp. Carlo Marii Vigano zakończyły w sobotę, 9 sierpnia w Oświęcimiu obchody 66. rocznicy śmierci Edyty Stein. Św. Teresa Benedykta od Krzyża, współpatronka Europy, zamordowana została w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942 r.

Przed liturgią w oświęcimskim Karmelu bp Tadeusz Rakoczy zainicjował przy pomniku w Birkenau modlitwę w intencji pomordowanych oraz o pokój na świecie. „Ta ziemia przesiąknięta prochami ciał męczenników wszystkich wyznań i narodów woła o dobre owoce, oby wyrastały z niej kwiaty i rozprzestrzeniało się dobro”– mówił ordynariusz.

Modlono się także słowami Psalmu 22. Po hebrajsku odczytano Psalm 34, a abp Vigano z Sekretariatu Stanu odmówił po włosku "Ojcze nasz" oraz modlił się o pokój na świecie. „Łączymy się w jeden chór Miłosierdzia, razem ze św. Teresą Benedyktą, która pokazała nam, że miłość Chrystusa jednoczy i łączy nas wszystkich. Modlimy się przez jej wstawiennictwo, aby ta nienawiść została zabrana z tej europejskiej ziemi” – modlił się 67-letni dostojnik.

Na koniec uczestnicy ceremonii w ciszy zapalili znicze na terenie byłego obozu hitlerowskiego.

Wcześniej w Centrum Dialogu i Modlitwy zaprezentowano wykład śp. kard. Jean-Marie Lustigera na temat Edyty Stein oraz otwarto wystawę „Oblicze tajemnicy" autorstwa s. Natanaeli Wiesławy Błażejczyk CSSF. Odbyła się także promocja angielskiego tłumaczenia książki "Bóg i Auschwitz".

Eucharystię w oświęcimskim klasztorze koncelebrowało kilkunastu księży i ojców karmelitów. W homilii ks. prof. Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości PAT w Krakowie, podkreślił, że św. Teresa Benedykta na nowo uczy współczesnych ludzi wiedzy Krzyża i budzi nadzieję nowego świata. „Urodzona we Wrocławiu, w Niemczech, w III Rzeszy dojrzewała do tego, by tu w Oświęcimiu dać to niezwykłe świadectwo. Zostawiła nam to wspaniałe świadectwo” – mówił duchowny.

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej, jako jedenaste dziecko Zygmunta i Augusty z domu Courant. Jej pasją była filozofia. Zyskała wielkie uznanie Edmunda Husserla, twórcy fenomenologii, pod którego kierunkiem studiowała. Następnie już jako doktor filozofii i świetnie zapowiadający się naukowiec przeżyła nawrócenie i w 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Przywdziała karmelitański habit, przyjmując w zakonie imię Teresy Benedykty od Krzyża.

Podczas masowego aresztowania Żydów w Holandii nie ominięty został także klasztor sióstr karmelitanek w Echt. Edyta wraz z siostrą Różą zostały aresztowane i wywiezione do Auschwitz. Tydzień po aresztowaniu obie zginęły w komorze gazowej. Ich ciała zostały spalone.

Jan Paweł II ogłosił Edytę Stein błogosławioną w czasie swej pielgrzymki do Niemiec 1 maja 1987 roku w Kolonii, a świętą – 11 października 1998 roku w Rzymie. Rok później ogłosił ją współpatronką Europy.

Inf. KAI

 

Zobacz także