Oto Ja posyłam anioła przed tobą

Wspominamy dzisiaj podczas liturgii Aniołów Stróżów. Gromadzimy się, aby dziękować Bogu za tych, których zesłał nam, aby nas strzegli, aby prowadzili właściwymi drogami, aby ułatwiali wybory. Dzisiejsze wspomnienie stawia nas przed pytaniem, kim są anioły, jakie ich wyobrażenie posiadamy, co właściwie o nich wiemy.

AniołKiedy mówimy o aniołach, zapewne na myśl wielu z nas przychodzi prosta, ale jakże piękna modlitwa, w której powierzamy się opiece naszego Anioła Stróża:

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Pan Bóg stworzył anioły jako swoich posłańców, jako tych, którzy mają pośredniczyć między Nim, a światem ludzkim. Powierzył im opiekę nad ludźmi. Każdemu człowiekowi wyznaczył Anioła Stróża, który towarzyszy mu od momentu narodzin aż do śmierci. Dzisiejsza liturgia ma na celu przypomnieć nam o obecności tych aniołów, ma uświadomić nam, że Anioł Stróż to nie tylko postać z modlitwy z lat dziecięcych, ale to dobry duch, którego Bóg posłał do każdego z nas z osobna, aby zapewnić nam tę szczególną opiekę.

Modlimy się dziś w kolekcie słowami: Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Prosimy Pana o to, byśmy zawsze mogli liczyć na obronę ze strony aniołów, których nam posłał, ale też i o to, byśmy pamiętali, aby się do nich zwracać. Prosimy Go, by aniołowie towarzyszyli nam tu, na ziemi i jednocześnie modlimy się o niebo, bowiem to w niebie dobre duchy wyśpiewują Bogu hymny pochwalne, stojąc przy Jego tronie.

Pan Bóg kieruje dzisiaj do nas niezwykle ważne słowa: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem(…). Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie (pierwsze czytanie). Te słowa to nie tylko obietnica, że każdemu z nas Pan wyznaczy Anioła Stróża. W nich bowiem ujawnia się niezwykła, ogromna troska Boga o człowieka, ta niewyobrażalna siła miłości, która sprawia, że On-Bóg pochyla się nad każdym z nas, wyróżnia spośród tłumów każdą ludzką istotę, aby nikt nie czuł się samotny, zgnębiony, opuszczony. Do każdego Pan kieruje swoje słowa, każdemu posyła obrońcę. Śpiewając psalm, powtarzamy słowa: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Ciebie… Tak mocno ukochał właśnie ciebie, że twój los jest dla Niego najważniejszy. I właśnie dziś przypomina ci o tym. Właśnie tobie…

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy ku czci Twoich świętych Aniołów, i spraw łaskawie, abyśmy pod ich nieustanną opieką byli wolni od doczesnych niebezpieczeństw i doszli do życia wiecznego – słyszymy podczas modlitwy nad darami. Prosimy o opiekę aniołów, ale i nieustannie przypominamy sobie, że rola, jaką wyznaczył im Pan Bóg polega na ich ciągłej, nieustannej obecności w naszym życiu. Powinniśmy pamiętać o tym nie tylko w chwilach zagrożeń, kiedy zwracamy się w modlitwie do naszego Anioła Stróża, ale i we wszystkich codziennych trudach, albowiem obecność w nich aniołów oznacza, że to sam Pan Bóg bierze nas pod swoją pieczę i to On nas prowadzi.

Powierzajmy się zatem opiece naszych Aniołów Stróżów, ale też i módlmy się dziś szczególnie o to, byśmy nie zapominali nigdy o tym, jak bardzo troszczy się o nas nasz Ojciec, zsyłając nam opiekunów.

„Aniele Boży”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/13.mp3

Zobacz także