Otwarcie procesu rogatoryjnego Jana Pawła II w Krakowie

W piątek w katedrze wawelskiej uroczyście otwarto proces rogatoryjny, który jest częścią procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Przysięgę złożyli członkowie Trybunału Rogatoryjnego, którego zadaniem będzie przesłuchanie świadków i zebranie świadectw o życiu i heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II z jego krakowskich lat, a więc do wyboru na Papieża. Proces rogatoryjny pełni funkcję pomocniczą w procesie beatyfikacyjnym, który rozpoczęto 28 czerwca br. w Rzymie.

Abp Stanisław Dziwisz

Metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz określił proces beatyfikacyjny Jana Pawła II otwarciem jednej z ważniejszych kart historii Kościoła powszechnego. W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości arcybiskup powiedział, że Karol Wojtyła spędził całe swoje życie "na kolanach przed majestatem Boga i majestatem człowieka".

Pracami trybunału rogatoryjnego w Krakowie pokieruje bp Tadeusz Pieronek jako sędzia delegat abp. Dziwisza. Jego zastępcą został ks. Andrzej Scąber. Promotorem sprawiedliwości, który ma dbać o to, by proces został przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa, jest kanclerz krakowskiej Kurii Metropolitalnej ks. Piotr Majer. W skład trybunału wchodzi także trzech notariuszy: ks. Andrzej Wójcik, ks. Mirosław Czapla oraz ks. Stanisław Molendys. Ich zadaniem będzie sporządzenie akt procesowych, spisywanie protokołów przesłuchań oraz przygotowanie dokumentacji przed wysłaniem jej do Rzymu.

Przed formalnym rozpoczęciem sesji postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II ks. Sławomir Oder wręczył nominację na urząd wicepostulatora o. dr hab. Stefanowi Ryłce CRL, który brał już udział w kilkudziesięciu procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w archidiecezji krakowskiej. Ma on w Krakowie służyć pomocą postulatorowi, ale nie będzie członkiem trybunału. Nominacje otrzymali także ks. prof. Jacek Urban oraz ks. prof. Grzegorz Ryś – członkowie komisji historycznej, której zadaniem jest zebranie i zbadanie wszystkich dokumentów dotyczących Sługi Bożego Jana Pawła II.

Uroczyste nieszporyUroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.30 nieszporami o św. Karolu Boromeuszu – patronie Karola Wojtyły z chrztu, którego wspomnienie obowiązkowe przypadało w piątek. Liturgię – po znaku krzyża, uczynionym przez abp. Dziwisza i wszystkich zebranych – otwierał hymn "Gaude Mater Polonia". W trakcie psalmodii, po każdym z trzech psalmów następowała oracja arcybiskupa metropolity. Po uroczystym błogosławieństwie odśpiewano pieśń "Pozostań z nami, Panie", ułożoną w oparciu o List Apostolski Jana Pawła II na Rok Eucharystii o tym samym tytule. Liturgiczną część obchodów zakończyła pieśń "Jezu, ufam Tobie".

Chwilę później rozpoczęły się procedury bezpośrednio związane z otwarciem Procesu Rogatoryjnego (Processus Rogatoralis Cracoviensis). Po wezwaniu "W imię Boże. Amen", notariusz odczytał pismo rogatoryjne, w którym Diecezja Rzymska (która prowadzi proces beatyfikacyjny) prosi metropolitę krakowskiego o przesłuchanie świadków, "których świadectwo ocenia się jako bardzo pożyteczne w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II".

Następnie członkowie Trybunału Rogatoryjnego złożyli kolejno przysięgę wiernego i uczciwego wypełniania obowiązków oraz dochowania tajemnicy. Jako pierwszy ślubował metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz, który jest pierwszym sędzią w archidiecezji krakowskiej i de iure przewodniczącym trybunału. Po złożeniu przysięgi metropolita krakowski oraz wszyscy członkowie Trybunału złożyli swoje podpisy w protokole.

W przemówieniu wieńczącym uroczystość abp Stanisław Dziwisz powiedział, że Karol Wojtyła spędził całe swoje życie "na kolanach przed majestatem Boga i majestatem człowieka". Metropolita krakowski, który od swych wczesnych kapłańskich lat towarzyszył biskupowi Wojtyle, w obszernym przemówieniu przybliżył duchową sylwetkę Sługi Bożego. Podkreślał, że centrum jego życia i kluczowym momentem dnia była dla niego Msza św. Wspomniał o modlitwach, jakie Karol-uczeń zanosił w kościele parafialnym w Wadowicach, o jego szczególnej pobożności maryjnej, odprawianych w samotności przez bp. Wojtyłę nabożeństwach Drogi Krzyżowej w kościele oo. Franciszkanów czy rozmyślaniach na "dróżkach" w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Otwarcie procesuArcybiskup Dziwisz zwracał uwagę, że Sługa Boży "w każdym widział obraz Boga i takie spojrzenie kształtowało jego odniesienie do człowieka". Jako biskup krakowski przyjmował każdego, kto chciał się z nim spotkać: kapłanów i świeckich, prostych ludzi i intelektualistów. "Zawsze z uwagą i cierpliwie wysłuchał każdego, nigdy nie sprawiał wrażenia, że się śpieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia – powiedział abp Dziwisz. – Miałem szczęście być z nim blisko czterdzieści lat i mogę zaświadczyć, że nigdy nie skrzywdził człowieka. Szanował każde zdanie wypowiedziane przez drugiego, nawet jeśli się z nim nie zgadzał" – dodał metropolita krakowski.

W uroczystej inauguracji prac trybunału rogatoryjnego w Krakowie uczestniczyli m.in. kardynałowie Franciszek Macharski, Stanisław Nagy i Marian Jaworski, arcybiskupi i biskupi, kapituły oraz Senat PAT, księża dziekani oraz wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich z terenu archidiecezji krakowskiej. Kolejne sesje Trybunału Rogatoryjnego będą tajne. Uroczysty, podobny do dzisiejszego charakter, będzie miała ostatnia sesja połączona z zakończeniem procesu beatyfikacyjnego Pawła II na etapie archidiecezji krakowskiej.

Na podst. inf. wł. i KAI

Michał Wsiołkowski

Zobacz także