Pakość: Odbyły się warsztaty muzyczno-liturgiczne „Idźcie i głoście”

W dniach 10-12 marca 2017 w Pakości koło Inowrocławia, odbyły się III Wielkopostne Warsztatów Muzyczno-Liturgiczne pod hasłem „Idźcie i głoście”. Na wydarzenie przybyło ok. 70 osób z wielu miejsc w Polsce. Były również obecne osoby konsekrowane z czterech zgromadzeń zakonnych.

Uczestnicy przyjechali m.in. z Gdańska, Torunia, Łodzi, Poznania, Płocka, Wejherowa. Wszyscy spotkali się w celu pogłębienia swoich zdolności wokalnych, pogłębienia swojego repertuaru muzyki liturgicznej, a także po to, aby współtworzyć jedną wielką wspólnotę wierzących w wielkopostnej wędrówce do poranka zmartwychwstania.

Trzydniowy, bogaty program warsztatów został w pełni zrealizowany. W planie przewidziano oprócz ćwiczeń w chórze również nietypowe i oryginalne części jak na tego typu wydarzenie: wspólną Drogę Krzyżową na Pakoskiej Kalwarii z wykorzystaniem tradycyjnych utworów kalwaryjskich oraz uczczenie największych zachowanych relikwii Krzyża Świętego w Polsce, które są przechowywane w kościele św. Bonawentury w Pakości. Wszyscy uczestnicy odwiedzili również Centrum Informacji Turystycznej w Pakości i zapoznali się z historią kalwarii oraz jej makietą.

Owocem tych kilkudniowych ćwiczeń była niedzielna Eucharystia z udziałem wiernych, a także koncert uczestników, podczas których chór warsztatowy wykonał poznane utwory. W tym roku grono prowadzących składało się z czterech osób: Urszula Rogala z Warszawy, Maria Alexandrowicz z Poznania, Klaudia Janicka z Bydgoszczy i Jakub Bartkowiak z Wejherowa. Każdy z prowadzących podzielił się swoją wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem muzycznym, prowadził próby w sekcjach głosowych, oraz dyrygował całym chórem.

W repertuarze przewidziano przede wszystkim chorał gregoriański, tradycyjne utwory jednogłosowe, oraz kompozycje własne prowadzących. Wspólne próby odbyły się we franciszkańskim kościele oraz dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Pakości, w sali tejże instytucji. Konferencje wygłosił i duchowo towarzyszył o. Kamil Paczkowski OFM, gwardian i proboszcz w Pakości oraz kustosz Kalwarii Pakoskiej.

Wielu uczestników wypowiadało się bardzo pozytywnie o Pakości i samych warsztatach. Świadczy o tym m.in. spora liczba osób przybywających na warsztaty do Pakości już po raz trzeci. Dzieło Franciszkańskich Warsztatów Muzyczno-Liturgicznych prowadzone przez gwardiana wspólnoty franciszkanów w Pakości, o. Kamila Paczkowskiego OFM oraz Jakuba Bartkowiaka, organisty w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie będzie kontynuowana. Najbliższe warsztaty planowane są jeszcze w tym roku kalendarzowym; informacje o nich można znaleźć na stronie parafii: www.bonawenturapakosc.pl oraz na profilu warsztatów: www.facebook.com/ofmwml.

mw

Zobacz także