Panprawosławne nieszpory w Niedzielę Prawosławia w Wiedniu

Z okazji Niedzieli Triumfu Prawosławia w greckiej katedrze prawosławnej Trójcy Świętej w Wiedniu zostaną odprawione nieszpory panprawosławne. Przewodniczyć im będzie prawosławny metropolita Wiednia (Patriarchat Konstantynopola) Michael (Staikos). W nieszporach wezmą udział duchowni oraz wierni wszystkich prawosławnych wspólnot stolicy Austrii.

"Niedziela prawosławia" jest świętem upamiętniającym ostateczne przezwyciężenie herezji przeciwników czci obrazów ("ikonoklastów") w 843 roku. Święto zawsze przypada w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu według kalendarza prawosławnego, a więc w tym roku 12 marca.

Tradycja tego święta nawiązuje do VII soboru powszechnego w Nicei w 787 r., na którym potwierdzono, że oddawanie czci ikonom i ich pisanie jest zgodne z wiarą: Jezus Chrystus jako "prawdziwy Bóg i człowiek" może być przedstawiany na obrazach, a "oddawanie czci Jego wizerunkowi jest oddawaniem czci Jemu samemu".

Prawdopodobnie pod wpływem myśli islamskiej w VIII w. we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego wybuchł ostry konflikt teologiczny, który miał dramatyczne skutki polityczne. Przeciwnicy obrazów wysuwali argument, że Chrystus jako prawdziwy Bóg nie może być przedstawiany na obrazach, a ikona zbyt mocno podkreśla Boga-Człowieka. Obrońcy ikon twierdzili natomiast, że obrazy inspiruje i przenika Duch Boży. W 726 r. cesarz Leon III wydał zakaz oddawania czci ikonom i nakazał ich zniszczenie we wszystkich kościołach i klasztorach. Malarstwo ikon zaczęło się na nowo dynamicznie rozwijać za Leona V (813-820).

inf. KAI

 

Zobacz także