Papieska Rada ubolewa z powodu decyzji Kościoła anglikańskiego o święceniach biskupich dla kobiet

W związku z opowiedzeniem się przez Synod Generalny Kościoła Anglii za wyświęcaniem kobiet na biskupów zajmująca się relacjami ekumenicznymi Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan wydała komunikat. Czytamy w nim, że Kościół katolicki z ubolewaniem przyjął decyzję o wprowadzenia ustawodawstwa, które prowadzi do święceń biskupich kobiet.

Papieska Rada, na której czele stoi kard. Walter Kasper, podkreśla, że decyzja Wspólnoty Anglikańskiej „oznacza zerwanie z apostolską tradycją, zachowaną przez wszystkie Kościoły pierwszego tysiąclecia” i „stanowi kolejną przeszkodę na drodze do pojednania między Kościołem katolickim i Kościołem Anglii”.

Obradujący od 4 lipca w York Synod Generalny Kościoła Anglii, przy sprzeciwie części delegatów z tzw. tradycjonalistycznego skrzydła tego Kościoła, podjął wczoraj decyzję pozwalającą na reformę wyświęcania "biskupek”. Do lutego przyszłego roku mają powstać odpowiednie akty prawne. Decyzja ta – zdaniem wielu komentatorów – przybliża liczącą ok. 77 mln wiernych Wspólnotę Anglikańską do rozłamu.

inf. KAI

 

Zobacz także