Papież Benedykt XVI otworzył nowy rok liturgiczny

Uroczystymi nieszporami w Bazylice św. Piotra w sobotę wieczorem Benedykt XVI zainaugurował okres adwentu i tym samym nowy rok liturgiczny w Kościele. "Adwent jest czasem czuwania na modlitwie i radosnego wychwalania Boga" - przypomniał Ojciec Święty. W odróżnieniu od swego poprzednika, Benedykt XVI otworzył rok liturgiczny oficjalną ceremonią.

"Bóg powołuje nas do wspólnoty ze sobą. Urzeczywistni się ona w pełni, gdy Chrystus powróci. On sam podejmuje się przygotować nas do tego ostatecznego, decydującego spotkania. Przyszłość, można by tak powiedzieć, zawarta jest w teraźniejszości, czy lepiej: w obecności samego Boga, w Jego nieprzemijającej miłości. Nie pozostawia On nas samych ani na chwilę, tak jak ojciec i matka nie przestają nigdy śledzić wzrastania swych dzieci. Uświęcenie to dar Boga i Jego inicjatywa. Człowiek jednak jest wezwany, by odpowiadać całym sobą, tak by nic nie pozostało wyłączone" – mówił Papież. Benedykt XVI podkreślił, że "przyjście Chrystusa znajduje się w centrum historii ludzkości, a kończy ją Jego chwalebny powrót".

Przerywając lekturę przygotowanej na piśmie homilii, stanowiącej rozważanie na temat Listu św. Pawła do Tesaloniczan, Benedykt XVI powiedział, że najważniejszym słowem fragmentu: "Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa" jest "przyjście". "Musimy zadać sobie pytanie, co oznacza przyjście Pana. Po grecku «parusia», a po łacinie «adventus». Czym jest to przyjście, czy i nas dotyczy, czy też nie? Aby zrozumieć znaczenie tego słowa, a więc i modlitwy Apostoła za tę wspólnotę i za wspólnoty wszystkich czasów, a więc i za nas, musimy patrzeć na osobę, przez którą doszło do jedynego w swym rodzaju, wyjątkowego przyjścia Pana, Dziewicę Maryję" – wyjaśnił Papież.

Benedykt XVI przypomniał, że "Maryja należała do tej części ludu Izraela z czasów Jezusa, która całym sercem wyczekiwała nadejścia Zbawiciela". "Ze słów oraz gestów przytoczonych przez Ewangelię możemy zobaczyć, jak rzeczywiście żyła Ona słowami proroków i była cała wyczekiwaniem na nadejście Pana. Nie mogła sobie wyobrażać, jak miało się urzeczywistnić owo nadejście, może oczekiwała go w chwale, tym bardziej zaskoczona była pojawieniem się archanioła Gabriela, który wszedł do Jej izby i powiada, że Pan, Zbawiciel pragnie przybrać Jej ciało, przez Nią chce przyjść. Możemy wyobrazić sobie przerażenie Dziewicy, a mimo to w wielkim akcie wiary i posłuszeństwa mówi Ona: «Tak, oto ja, służebnica Pańska, stałam się mieszkaniem Pana»".

Benedykt XVI wskazał, że "w jakimś sensie Pan pragnie zawsze przyjść za naszym pośrednictwem i puka do drzwi naszych serc". "Czy jesteś gotów dać mi swe ciało, swoje życie, swój czas? Oto duchowość adwentu: otworzyć się na ten głos Pana, który chce wejść także w nasz czas i poprzez nas szuka i teraz żywego mieszkania w naszym osobistym życiu. Być gotowym, otwartym na przyjście Pana, ażeby mógł przyjść i za naszym pośrednictwem. Tego pragniemy nauczyć się na nowo w okresie adwentu" – powiedział Papież.

W liturgii wzięli udział pracownicy Kurii Rzymskiej, przedstawiciele wspólnot zakonnych mających swe siedziby w Rzymie, duchowieństwo i wierni rzymskiej diecezji.

inf. KAI

 

Zobacz także