Papież mianował arcyprezbitera bazyliki św. Pawła za Murami

Rzymska bazylika św. Pawła za Murami, jako ostatnia z czterech bazylik patriarchalnych Wiecznego Miasta, otrzymała dzisiaj swego archiprezbitera w osobie arcybiskupa Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Decyzję o tym podjął papież Benedykt XVI. Abp di Montezemolo był pierwszym, po wznowieniu stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Izraelem, nuncjuszem apostolskim w tym kraju.

Papież w specjalnym dokumencie motu proprio "L’antica e venerabile Basilica" ustala nowe normy sprawowania kultu w bazylice dedykowanej Apostołowi Narodów, powierzając mu pracujących tam benedyktynów oraz wiernych i pielgrzymów, "którzy ze szczerym nabożeństwem przybywają do miejsca upamiętniającego jego męczeństwo, aby ożywić swą wiarę i prosić o jego opiekę nad własną drogą do świętości i zaangażowaniem Kościoła w szerzenie we współczesnym świecie Ewangelii".

W dokumencie Papież przypomina, że obok bazyliki istnieje od trzynastu stuleci opactwo benedyktyńskie. "W ostatnich czasach Stolica Apostolska była szczególnie zainteresowana organizowanie w bazylice bądź na terenie opactwa specjalnych wydarzeń o charakterze ekumenicznym" – napisał Benedykt XVI, zachęcając do kontynuowania tej działalności. Papież wyjaśnia następnie, że archiprezbiterowi, który będzie sprawować nad bazyliką "zwykłą i bezpośrednią jurysdykcję" pomagać będzie wikariusz do spraw duszpasterstwa w osobie opata opactwa św. Pawła. Jak wiadomo na mocy Traktatów Laterańskich z 1929 roku bazylika ma status eksterytorialności.

Benedykt XVI odwiedził bazylikę św. Pawła za Murami 25 kwietnia, nazajutrz po inauguracji swego pontyfikatu. Wtedy m.in. z podziwem wyraził się o działalności misyjnej, licznych podróżach Jana Pawła II obiecując, że spróbuje pójść w jego ślady.

inf. KAI

 

Zobacz także