Papież o uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa

O znaczeniu uroczystości: Najświętszego Serca Pana Jezusa i narodzin św. Jana Chrzciciela - mówił Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Papież życzył polskim dzieciom i młodzieży dobrych wakacji. Zaapelował też do kierowców odpowiedzialne zachowanie na drogach i poszanowanie dla życia własnego i innych.

W przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański nawiązał do obchodzonej w minionym tygodniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, która "w szczęśliwy sposób łączy ludową pobożność z głębią teologiczną".

Papież przypomniał, że w niektórych krajach do dzisiaj w dniu tym kultywowane jest poświęcenie rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa. "Korzenie tego nabożeństwa sięgają tajemnicy Wcielenia; to właśnie poprzez Serce Jezusa w wysublimowany sposób ukazała się Miłość Boga do ludzkości. Dlatego ten prastary kult Najświętszego Serca zachowuje całą swoją aktualność i przyciąga szczególnie dusze spragnione Bożego miłosierdzia, które znajdują w nim niewyczerpane źródło, by czerpać wodę Życia, zdolną nawodnić pustynię duszy i sprawi, aby ponownie zakwitła nadzieja" – wyjaśniał Papież.

Ojciec Święty przypomniał także, że uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest także Światowym Dniem Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów i wezwał do modlitw za nich, ażeby "mogli być wartościowymi świadkami miłości Chrystusa". Kolejnym świętem, do którego nawiązał Papież była uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela. "Jedynego Świętego, którego narodziny wspomina się, ponieważ stanowiły początek wypełnienia obietnic Bożych: Jan jest owym «prorokiem», utożsamianym z Eliaszem, którego przeznaczeniem było przyjście bezpośrednio przed Mesjaszem" – przypomniał Papież i podkreślił: "Jego święto przypomina nam, że nasze życie wciąż «odnosi się» do Chrystusa i realizuje się poprzez przyjęcie Go – Słowa, Światłości i Oblubieńca, którego jesteśmy głosami, latarniami i przyjaciółmi".

Papież nawiązał także do obchodzonej 29 czerwca uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy "pragnęli, aby «ja» Chrystusa zastąpiło ich własne «ja»". Na zakończenie Benedykt XVI skierował modlitewne wezwanie do Matki Bożej: "Niechaj Jej wstawiennictwo wyjedna nam, abyśmy byli zawsze wierni chrześcijańskiemu powołaniu".

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież przypomniał, że w niedzielę poprzedzającą uroczystość Świętych Piotra i Pawła, obchodzony jest we Włoszech Dzień na Rzecz Miłosierdzia Papieża, zwany też "świętopietrzem". W dniu tym zbierane są datki na rzecz działalności Stolicy Apostolskiej. "Z serca dziękuję włoskiej wspólnocie kościelnej za modlitwy i wsparcie, jakie daje mojej posłudze Następcy Piotra, powołanego, aby służyć całemu Ludowi Bożemu" – powiedział Papież.

Zwracając się po polsku do naszych rodaków, Papież powiedział: "Pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach wakacji życzę młodzieży i dzieciom dobrego odpoczynku. Niech ten czas zbliża was do Boga i do ludzi, i pozwoli wam poznawać piękno świata. Niech Bóg wam błogosławi!"

Benedykt XVI złożył także wyrazy współczucia rodzinom ofiar na budowie autostrady Katania -Syrakuzy. "Głęboko zasmucony poważnym wypadkiem, jakie wydarzył się na budowie autostrady Katania-Syrakuzy, składam moje płynące z serca kondolencje rodzinie ofiary, za której duszę zanoszę do Pana specjalną modlitwę. Wyrażając moją duchową bliskość z rannymi i ich najbliższymi, życzę, aby coraz większa uwaga na warunki bezpieczeństwa pracy pomogła uniknąć w przyszłości podobnych dramatycznych wypadków" – powiedział Papież.

Ojciec Święty zaapelował przed rozpoczynającymi się wakacjami do kierowców o odpowiedzialne zachowaniu na drogach. "Pozdrawiam także tych, którzy na początku lata wyruszają w podróż na wakacje. Jednocześnie pragnę ponowić apel o poczucie odpowiedzialności w ruchu drogowym, przypominając, że właściwe zachowanie za kierownicą to konkretny sposób poszanowania dla życia własnego i innych" – powiedział Papież.

Na placu św. Piotra mimo panujących w Rzymie upałów zgromadziło się kilkanaście tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym wielu Polaków.

inf. KAI

 

Zobacz także