Papież oddał hołd Janowi Pawłowi II – szafarzowi Eucharystii

Benedykt XVI oddał hołd Janowi Pawłowi II jako szafarzowi Eucharystii, podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Papież zapewnił o swojej modlitwie za ofiary huraganu "Katrina" w USA i ubiegłotygodniowej masakry na moście w Bagdadzie.

W rozważaniach przed modlitwą Papież nawiązał do kończącego się Roku Eucharystii, który zamknie w październiku w Watykanie zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów, którego temat brzmi "Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła".

"Ten specjalny rok, poświęcony Tajemnicy eucharystycznej, ogłosił umiłowany Papież Jan Paweł II, aby obudzić w ludzie chrześcijańskim wiarę, zdumienie i miłość do tego wielkiego Sakramentu, który stanowi prawdziwy skarb Kościoła. Z jakąż pobożnością odprawiał on Mszę świętą, centrum każdego swego dnia! Ileż czasu spędzał na adoracji i cichej modlitwie przed Tabernakulum!" – mówił Benedykt XVI z czcią wspominając zmarłego Papieża.

Ojciec Święty podkreślił, że w ostatnich miesiącach choroba coraz bardziej upodobniała Jana Pawła II do cierpiącego Chrystusa. "Porusza myśl, że w godzinie śmierci łączył on ofiarę swego życia z ofiarą Chrystusa w Mszy św., którą odprawiano przy jego łożu. Jego ziemskie życie zakończyło się w oktawie Wielkanocy, właśnie w sercu tego Roku Eucharystycznego, w którym dokonało się przejście z jego wielkiego pontyfikatu do mojego" – powiedział Benedykt XVI.

Papież nawiązał także do XX Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, w trakcie których często odwołano się do tajemnicy Eucharystii. "Pamiętam na przykład czuwanie w sobotę 20 sierpnia wieczorem. na Marienfeld, którego momentem kulminacyjnym była adoracja eucharystyczna: śmiała decyzja, która sprawiła, że spojrzenia i serca młodych skupiły się na Jezusie, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Pamiętam też, że podczas tych pamiętnych dni w niektórych kościołach Kolonii, Bonn i Düsseldorfu trwała nieustanna adoracja, dniem i nocą, z udziałem wielu młodych, którzy mogli w ten sposób wspólnie odkryć piękno modlitwy kontemplacyjnej!" – mówił Papież i zachęcił wszystkich wiernych do "radosnego obchodzenia niedzieli – "dnia Pańskiego" – "dnia świętego dla chrześcijan".

Na zakończenie Papież przypomniał osobę św. Grzegorza Wielkiego, którego wspomnienie liturgiczne Kościół obchodził dzień wcześniej. "Ten wielki Papież wniósł wkład na miarę historyczną w krzewienie liturgii we wszystkich jej aspektach, a w szczególności w stosowną celebrację Eucharystii. Niechaj jego wstawiennictwo wraz ze wstawiennictwem Najświętszej Maryi, pomoże nam przeżywać w całej pełni w każdą niedzielę radość z Paschy i ze spotkania ze zmartwychwstałym Panem" – powiedział Benedykt XVI.

Po modlitwie Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Do Polaków powiedział w ich ojczystym języku: "Pozdrawiam Polaków obecnych tutaj i tych, którzy jednoczą się z nami przez radio i telewizję. Szczególne pozdrowienie kieruję do dzieci i młodzieży, rozpoczynających nowy rok szkolny. Niech Pan Bóg wam błogosławi w zdobywaniu wiedzy i mądrości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

inf. KAI

 

Zobacz także