Papież przygotowuje się do śpiewania po polsku

Znaczne części mszy po łacinie, procesja wyłącznie z darami chleba i wina, a także udział świeckich pomocników w rozdawaniu komunii św. - to zmiany w stosunku do wcześniejszych celebr papieskich, na które wskazał ks. Stanisław Szczepaniec, odpowiedzialny za liturgiczny przebieg wizyty Benedykta XVI w Krakowie.

W rozmowie z reporterką „Dziennika Polskiego” ks. Stanisław Szczepaniec powiedział, że msza św. będzie sprawowana generalnie po łacinie, przewidziane są jednak fragmenty, które Benedykt XVI odmówi po polsku, jak np. znak krzyża czy pozdrowienie „Pan z wami”.

Ks. Szczepaniec nawiązał także do przygotowywanego w Watykanie mszału, który zostanie wydany – podobnie jak na poprzednie papieskie pielgrzymki – specjalnie na tę okazję. Zaznaczył, że księga ta będzie zawierać zarówno polskie, jak i łacińskie teksty – w obydwu przypadkach opatrzone nutami. – „Czy zaśpiewa? Trudno powiedzieć, ale przygotowuje się do tego” – podsumował ks. Szczepaniec. Spodziewać się można przede wszystkim wezwań „Oto wielka tajemnica wiary” czy aklamacji przed Modlitwą Pańską.

We wcześniejszej rozmowie z KAI ks. Szczepaniec wskazał na liczną grupę kapłanów z innych krajów koncelebrujących mszę na Błoniach, jako na jeden z powodów użycia łaciny. – Poza tym łacina to język podstawowy w Kościele. Nie wyobrażam sobie, żeby na krakowskich Błoniach papież odprawiał w języku włoskim czy niemieckim – podkreślił ks. Szczepaniec. Jego zdaniem w polskiej rzeczywistości łacina jest rzadko używana. – Trochę za mało przyzwyczajamy do niej wiernych. Tymczasem powinni oni umieć przynajmniej odpowiadać w tym języku na wezwania celebransa – zauważył ks. Szczepaniec. Dodał, że strona watykańska była nawet „trochę zdziwiona” faktem, że Polacy mogą mieć z tym problem.

Ciekawą nowością, na którą zwrócił uwagę ks. Szczepaniec jest także inny od dotychczasowego przebieg procesji z darami w czasie uroczystej celebry na krakowskich Błoniach. W tym roku – zgodnie z decyzją Ceremoniarza Papieskiego, abp. Mariniego – w procesji reprezentacje wielu wspólnot poniosą wyłącznie chleb i wino, co jednak nie implikuje mniej uroczystego charakteru procesji. Zrezygnowano więc ze składania podarków Papieżowi podczas liturgii.

Na Błoniach posługiwać będą także nadzwyczajni szafarze komunii św., w tym niedawno pobłogosławieni świeccy pomocnicy. Ks. Szczepaniec podkreślił jednak, że główną grupę wśród 1500 rozdających komunię św. stanowić będą szafarze zwyczajni: kapłani i diakoni.

W książeczce przygotowywanej na mszę z papieżem Benedyktem XVI znajdzie się tekst polski i łaciński. Swoją homilię papież Benedykt XVI rozpocznie po polsku, potem odczyta fragment w języku włoskim, ale jej zasadniczą część prawdopodobnie ktoś odczyta po polsku.

mw na podst. „Dziennika Polskiego” i KAI

Michał Wsiołkowski

Zobacz także