Papież spotka się w październiku z dziećmi pierwszokomunijnymi

Pod hasłem "Eucharystia jest naszym świętem" 15 października w Auli Pawła VI Benedykt XVI spotka się z dziećmi pierwszokomunijnymi. W zamyśle Papieża spotkanie to będzie "dobrą okazja do podkreślenia zasadniczej roli sakramentu eucharystii w formacji i wzroście duchowym dzieci".

 

Plakat

W zamyśle Papieża spotkanie to będzie "dobrą okazja do podkreślenia zasadniczej roli sakramentu eucharystii w formacji i wzroście duchowym dzieci". Zapraszając na nie podczas modlitwy Anioł Pański 12 czerwca, Benedykt XVI określił Pierwszą Komunię jako "prawdziwe święto dla wspólnoty parafialnej", które winno pomóc "odkryć młodym pokoleniom «drogocenną perłę» Eucharystii, nadającej prawdziwy i pełny sens życiu".

W wypowiedzi dla dziennika "Avvenire" sekretarz generalny Wikariatu Rzymu, odpowiedzialny za Duszpasterstwo Młodych w tej diecezji ks. Mauro Parmeggiani przyznał, że "już latem wielu biskupów, proboszczów, katechetów i rodzin z innych diecezji Włoch i ze świata, kontaktowało się z nami, aby wyrazić swój entuzjazm dla tego spotkania i prosić o umożliwienie udziału w nim".

Zbiegnie się ono w czasie z rzymskimi obradami Synodu Biskupów, które będą przebiegać pod hasłem "Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła". Zdaniem ks. Parmeggianiego, spotkanie Papieża z dziećmi stanowi "sposób powiedzenia, że Ciało i Krew Jezusa są szczytem i źródłem chrześcijańskiego istnienia już od dzieciństwa i że dzieci są wezwane do wzrastania z tym przekonaniem w komunii z Kościołem".

Program spotkania, zaplanowanego na dwie godziny: od 17 do 19, składa się z trzech zasadniczych części: katechezy, modlitwy i zabawy. Będą mogły wziąć w nim udział grupy parafialne i rodziny dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej i ewentualnie tych, które przygotowują się do jej przyjęcia w przyszłym roku lub przyjęły ją w czasie trwania Roku Eucharystii. Grupy pochodzą zwykle z Rzymu i regionu rzymskiego Lacjum.

Czynna jest już strona internetowa tego przedsięwzięcia: www.bambinieucarestia.org, uruchomiona przez organizatorów spotkania – Kongregację ds. Duchowieństwa i Wikariat Rzymu. Informacje na niej zawarte, na razie tylko w języku włoskim, obejmują zagadnienia tematycznie pomocne w przygotowaniu się do tego wydarzenia i związaną z nim dokumentację. Przewidziane jest zamieszczenie tych samych materiałów także w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Na podst. KAI

 

Zobacz także