Papież wyraził troskę o naukę łaciny na spotkaniu z Latinitas

"Młode pokolenie powinno uczyć się łaciny, by nie utracić kontaktu ze skarbami zapisanymi w tym języku" - zaapelował Benedykt XVI do uczestników spotkania zorganizowanego przez watykańską Fundację "Latinitas". Papież przyjął ich dzisiaj na specjalnej audiencji. Powstała ona w 1976 roku z inicjatywy Pawła VI w celu krzewienia języka łacińskiego oraz literatury klasycznej i chrześcijańskiej.

Benedykt XVI wyraził radość, że może przemawiać do swych gości po łacinie, wśród których byli zwycięzcy dorocznego międzynarodowego konkursu "Certamen Vaticanum" na utwór łaciński prozą i wierszem. Papież przypomniał, że zadaniem fundacji jest ożywienie zażyłości Kościoła z językiem łacińskim, "ażeby nie przepadły wielkie skarby tej pamięci i nie wygasł nawyk korzystania z tego wybitnego narzędzia".

Fundacja Latinitas redaguje "Lexicon recentis latinitatis", słownik neologizmów łacińskich, który pozwala na wyrażanie w tym języku również dzisiejszych terminów i pojęć. Zawiera on już ponad 15 tys. słów. Wydaje też czasopismo "Latinitas" i organizuje intensywne kursy łaciny tzw. "metodą natura", czyli nauczania łaciny po łacinie.

W Watykanie istnieją dwie instytucje stawiające sobie za zadanie podtrzymywanie i szerzenie znajomości łaciny w Kościele: Papieski Wyższy Instytut Łaciński, powołany do życia przez bł. Jana XXIII i zatwierdzony kanonicznie przez Pawła VI w 1964 r. oraz ustanowiona również przez tegoż papieża w 1976 r. Fundacja "Latinitas", którą powołał do życia listem "Romani sermonis". Głównym jej zadaniem jest wspieranie nauczania łaciny i literatury łacińskiej, zarówno klasycznej, jak i chrześcijańskiej – starożytnej i średniowiecznej – oraz wykorzystywanie tego języka w kościelnym środowisku kulturalnym. Jednym z członków Rady Kierowniczej fundacji jest ks. Waldemar Turek z Polski.

inf. KAI

 

Zobacz także