Paryż: Benedykt XVI mówił do biskupów Francji na temat „Summorum pontificum”

Podczas niedzielnego spotkania z episkopatem Francji Ojciec Święty nawiązał do kwestii wydanego przez siebie przed niemal rokiem motu proprio „Summorum pontificum”, zachęcając do szukania w tej materii rozwiązań służących jedności w Kościele. Podkreślił także znaczenie daru kapłaństwa i służby Kościołowi.

„Sprawowanie liturgii jest najwyższym wyrazem życia kapłana i biskupa, a także katechetycznego nauczania. Drodzy Bracia, ciążący na was obowiązek uświęcania wiernych jest niezbędny dla wzrastania Kościoła. W motu proprio „Summorum pontificum” uściśliłem warunki spełniania tego obowiązku w kwestii dotyczącej możliwości posługiwania się zarówno mszałem bł. Jana XXIII (1962) jak i mszałem papieża Pawła VI (1970). Widoczne są już owoce tych nowych zaleceń, i mam nadzieję, że dochodzi już dzięki Bogu do uspokojenia umysłów. Zdaję sobie sprawę z waszych trudności, ale nie wątpię, że uda się wam w rozsądnym czasie znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązania, tak by cała tkana tunika Chrystusa nie uległa dalszemu rozerwaniu.

W Kościele nikt nie jest zbędny. Trzeba, by każdy bez wyjątku mógł czuć się w nim jak u siebie, a nigdy jak odrzucony. Bóg, który kocha wszystkich ludzi i nie chce utracić żadnego z nich, powierza nam tę misję pasterską, czyniąc nas pasterzami swojej owczarni. Możemy tylko składać Mu dziękczynienie za zaszczyt i zaufanie, jakim nas darzy. Starajmy się więc zawsze być sługami jedności!” – mówił Ojciec Święty.

Trzeba, żeby każdy ksiądz czuł się szczęśliwy, że służy Kościołowi. W ślad za proboszczem z Ars, synem waszej ziemi i patronem wszystkich proboszczów na świecie, nieustannie powtarzajcie, że największą rzeczą, jaką może czynić człowiek, to dawać wiernym Ciało i Krew Chrystusa i odpuszczać grzechy.

Po spotkaniu, w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego, wypowiadając się dla prasy, kard. André Vingt-Trois, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji podkreślił, że relacje między papieżem a francuskimi biskupami nie opierają się na służebnej udległości, ale biskupi przyjmują Benedykta XVI jako brata, który przybył, aby umocnić wiarę w ich kraju.

Cytując słowa kard. Andre Vingt-Trois z konferencji prasowej o tym, że "papież nie chce by odstępstwo religijne zamieniło się w schizmę nie do pokonania" amerykańska agencja Associated Press przypomina, że "Summorum pontificum” szczególnie we Francji jest interpretowane jako wyciągniecie ręki do członków schizmatyckiego Bractwa św. Piusa X.

mw, tłum. KAI

 

Zobacz także