Paryż: Benedykt XVI na Nieszporach apeluje o piękno sprawowanej liturgii

Z apelem o piękne sprawowanie liturgii zwrócił się Benedykt XVI podczas Nieszporów w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Zaznaczył, że nasze ziemskie liturgie mogą być jedynie słabym odblaskiem liturgii w niebie.

– Oby jednak nasze liturgie możliwie jak najbardziej ją przypominały i pozwalały jej zakosztować! – apelował Ojciec Święty. Zauważył, że „aby obrzędy były piękne, z pewnością nic nigdy nie będzie dostatecznie wyszukane, wypielęgnowane, dopracowane, nic nie jest bowiem zbyt piękne dla Boga, który jest nieskończonym Pięknem”.

Benedykt XVI przypomniał, że jest czwartym papieżem, który odwiedza paryską katedrę. „Aleksander III położył kamień węgielny pod jej budowę, papieże Pius VII i Jan Paweł II uhonorowali ją swą wizytą, a ja niezmiernie się cieszę, że dołączam do tego grona, po upływie ćwierćwiecza od czasu, gdy przybyłem tu, by wygłosić konferencję poświęconą katechezie” – wyznał Ojciec Święty.

Zapewniając o modlitwie o jedność Kościoła, pozdrowił obecnych w katedrze przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich i wspólnot kościelnych. Zaznaczył, że słowo Boże jest znakiem, rękojmią i gwarancją tej jedności. Bez jego umiłowania nie ma miłości w Kościele, Kościoła zaś nie ma „bez zjednoczenia wokół Chrystusa Odkupiciela”. – Nie ma owoców odkupienia bez miłości Boga i bliźniego, w myśl dwóch przykazań, które streszczają całe Pismo Święte – wskazał Benedykt XVI.

inf. KAI

 

Zobacz także