Patriarcha Gruzji Eliasz II odwiedzi Polskę

Prawosławny patriarcha Gruzji katolikos Eliasz II odwiedzi Polskę w dniach 2-7 września na zaproszenie metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Zwierzchnik Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego (GKP) jest honorowym członkiem Bractwa św. Grzegorza Peradze, działającego przy parafii katedralnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

 

Program wizyty obejmuje odwiedziny prawosławnych parafii i klasztorów w Warszawie, na Grabarce, w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Lublinie. Eliasz II zwiedzi też byłe obozy koncentracyjne na Majdanku i w Oświęcimiu, gdzie zginął św. Grzegorz Peradze. W Warszawie patriarcha spotka się z władzami państwowymi, a w Muzeum Powstania Warszawskiego poświęci tablicę pamiątkową poświęconą oficerom gruzińskim, którzy w latach II wojny światowej walczyli na ziemi polskiej.

 

Jego świątobliwość Arcybiskup Mcchety i Tyflisu (Tbilisi) oraz katolikos całej Gruzji Eliasz II (po gruzińsku – Ilia, świeckie imię i nazwisko: Irakli Guduszauri Sziolaszwili) urodził się 4 stycznia 1933 r. w mieście Ordżonikidze (obecnie Władykaukaz) na Kaukazie. Po studiach w Moskiewskiej Akademii Teologicznej został w 1959 r. hieromnichem (zakonnikiem mającym święcenia kapłańskie). Po powrocie do Gruzji pracował duszpastersko w Batumi, w 1961 r. został igumenem (przeorem klasztoru), a wkrótce potem archimandrytą (wyższy przełożony zakonny).

 

26 sierpnia 1963 r. przyjął sakrę jako biskup Szemokmedi z jednoczesną nominacją na wikariusza patriarszego. W latach 1963-72 był rektorem seminarium duchownego w Mcchecie – jedynej wówczas placówki teologicznej w Gruzji. W 1967 r. został biskupem Abchazji i otrzymał godność metropolity. Gdy 9 listopada 1977 r. zmarł katolikos Dawid V, Eliasz został strażnikiem Tronu Patriarszego, czyli pełniącym obowiązki głowy Kościoła. 23 grudnia tegoż roku wybrano go nowym katolikosem-patriarchą GKP, a dwa dni później odbyła się jego intronizacja.

 

W latach 1978-83 obecny zwierzchnik Kościoła gruzińskiego był jednym z sześciu współprzewodniczących (prezydentów) Światowej Rady Kościołów, co jest o tyle ciekawe, że kilka lat temu GKP wystąpił z tej organizacji i znany jest ze swej niechęci do ekumenizmu.

 

Eliasz II jest 9. zwierzchnikiem swego Kościoła, licząc od przywrócenia jego autokefalii w 1918 r. (wcześniej prawosławni Gruzini stanowili egzarchat Kościoła rosyjskiego) i 143. od początku istnienia GKP. Pierwszych trzynastu nosiło tytuł arcybiskupów Mcchety, a następnych 121 było katolikosami Iberii.

 

Za rządów obecnego katolikosa-patriarchy, przede wszystkim po upadku komunizmu i powstaniu w 1991 r. niepodległej Gruzji, nastąpił ogólny rozwój GKP, np. liczba diecezji wzrosła z 15 do 27, klasztorów – do 23 a liczba duchownych przekracza 600.

 

inf. KAI

 

 

Zobacz także