Paweł Milcarek nowym dyrektorem Programu Drugiego Polskiego Radia

Dr Paweł Milcarek, nowy dyrektor programu II Polskiego Radia, swoje obowiązki obejmie prawdopodobnie już od nowego roku. Jego zdaniem „Dwójka” jest bardzo dobrym radiem i nie potrzebuje wielu zmian w warstwie muzycznej i literackiej. Zamierza natomiast ożywić na jej falach debatę kulturową i cywilizacyjną.

Jak podkreśla dr Paweł Milcarek, „Dwójka” jest bardzo dobrym radiem muzycznym; posiada uformowanego słuchacza, który ma swoje oczekiwania i rozgłośnia je zaspokaja. Dlatego w warstwie muzycznej nie wymaga wielu zmian. Nowy dyrektor zamierza jedynie zwrócić większą uwagę na muzykę dawną, która powinna być prezentowana z całym swoim kontekstem kulturowym, gdyż – jak podkreśla – jest to muzyka wymagająca komentarza.

Zaznacza, że obecny już w „Dwójce” chorał gregoriański być może powinien być prezentowany nie tyle przez zespoły kultywujące go jako tradycję estetyczną, co raczej środowiska, dla których stanowi on fragment ich życia – życia liturgicznego. „W tym się odsłania cały sens tego chorału” – stwierdza dr Milcarek.

Nowy dyrektor bardzo pozytywnie ocenia też warstwę literacką radia. „Tu również nie potrzeba żadnych rewolucji. Chciałbym jedynie zadbać o to, by wartościowe i treściwe wydarzenia literackie były obecne na antenie trochę dłużej niż poprzez jedną recenzję, czy spotkanie z krytykiem. Chciałbym też, żeby udało się zapraszać wielkie postaci literatury, które mówić będą o literaturze” – zapowiada.

Nowemu dyrektorowi bardzo zależy, by „Dwójka” – może jeszcze bardziej niż obecnie – stała się miejscem żywej debaty cywilizacyjnej i kulturowej. Jego zdaniem rozgłośna – wolna od bieżących napięć politycznych – jest doskonałą przestrzenią dla takiej debaty, tak przecież ważnej i potrzebnej. Tworzenie na antenie przestrzeni dla dyskusji między ludźmi, którzy w dziedzinie cywilizacji mają coś istotnego do powiedzenia a także inicjowanie takich debat, w miejscach ważnych dla polskiej kultury – wpisuje się zdaniem dr. Milcarka w misję Programu II.

Nowy dyrektor zamierza również ożywić na falach „Dwójki” transfer wiadomości kulturalnych z całej Europy.

inf. KAI

 

Zobacz także