Pelplin: Jan Góra OP poprowadził nabożeństwo pokutne dla kapłanów

Dwustu księży z diecezji pelplińskiej uczestniczyło 18 lutego w nabożeństwie pokutnym w katedrze w Pelplinie. Konferencję dla kapłanów wygłosił dominikanin o. Jan Góra. Powiedział między innymi, że „ojcostwo kapłańskie jest zwycięstwem bycia dla drugich nad byciem dla siebie”.

Mówca oparł główną myśl swego wykładu na zagadnieniu ojcostwa jako formy posługi kapłańskiej. Kilkakrotnie nawiązywał do sztuki Karola Wojtyły „Promieniowanie ojcostwa”. Konferencja miała charakter świadectwa o kapłaństwie, którego styl wypracował sobie dominikanin.

Na wstępie powiedział, że rzeczywistość ojcowska jest najbardziej „bezpieczna” w posłudze kapłańskiej, gdyż „kapłan jako ojciec nie może zrobić krzywdy dziecku”. Zakonnik wskazał, że jego słowa mają być rachunkiem sumienia dla kapłanów i mobilizował do odpowiedzi na pytanie: „Czy moje zaślubiny z Kościołem są piękne, czy przysparzam Kościołowi potomstwa?”. Nawiązał przy tym do symboliki Kościoła jako Oblubienicy kapłana. Kościół bowiem „rodzi do wieczności, przebacza jak matka, wychowuje". Kapłan jako ojciec ma w tym swój udział, w rodzeniu „potomstwa dla Królestwa niebieskiego” – podkreślił o. Góra.

Jednym z najważniejszych gestów kapłana „jako rodzica w wierze” jest udzielanie błogosławieństwa. Zdaniem kaznodziei dzięki porównaniu kapłańskich zadań do obowiązków małżeńskich można mówić o takich grzechach kapłana, jak: egoizm, egocentryzm, a nawet o „aborcji” i „antykoncepcji”. Na tym tle duchowny dał świadectwo o potrzebie bycia kapłanem, którego drzwi są otwarte dla wszystkich, a współpracującą z nim młodzież traktuje on jak rodzinę. Stąd nikogo „w moim życiu nie abortowałem” – stwierdził dominikanin.

Powiedział następnie, że bardziej niż wszelkie konferencje „nasze ojcostwo ściga i penetruje nasze kapłańskie sumienie”. Przyznał, że dawniej bardziej myślał o pracy naukowej, ale ostatecznie współpraca z ludźmi, z młodzieżą pociągnęła go bardziej. „Ojcostwo kapłańskie jest zwycięstwem bycia dla drugich nad byciem dla siebie”, powiedział duszpasterz młodzieży.

Wielokrotnie powracał do przykładu, wskazań i osobistych spotkań z Janem Pawłem II. Przypomniał jego słowa, że „światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa”. Kaznodzieja zauważył, że postawa ojcowska zabezpieczyła go przed „ryzykiem i niepewnym zachowaniem” i staje się „przestrzenią rozwoju osobowości”. Ważnym czynnikiem utrwalania takiej postawy jest, według dominikanina, zaufanie do ludzi: „żyję dla nich” – dodał. Pod koniec konferencji o. Góra wyraził radość z każdego z podopiecznych, którzy „idą do seminarium, do zakonu i chcą żyć dla Chrystusa”.

Nabożeństwo było połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi dla prezbiterów.

inf. KAI/dominikanie.pl

Zobacz także