Peregryn z Opola na Niedzielę Palmową (lektor)

Fragmenty kazania Peregryna z Opola na Niedzielę Palmową pochodzą ze zbioru kazań Sermones de tempore et de sanctis.

Peregryn z Opola - śląski dominikanin, kaznodzieja z przełomu XIII/XIV, spowiednik księcia Władysława. Najbardziej znany jako kaznodzieja.

Fragmenty kazania Peregryna z Opola na Niedzielę Palmową pochodzą ze zbioru kazań Sermones de tempore et de sanctis.

Peregryn z Opola – śląski dominikanin, kaznodzieja z przełomu XIII/XIV, spowiednik księcia Władysława. Najbardziej znany jako kaznodzieja. Jego kazania De temporeDe sanctis, napisane w języku łacińskim, były w tamtym czasie popularne w wielu krajach Europy.

Posłuchaj fragmentów kazania
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12908_1.mp3|duration=304

W wersji lektorskiej wkrótce pojawią się: kazanie Peregryna na Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Lektorami są członkowie zespołu Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Dzisiejsze kazanie czytała Małgorzata Gadomska (Liturgia.pl).

Zobacz także