Perfugium


Perfugium

Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium” powstał w 1997 roku przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Początkowo związany był z Duszpasterstwem Młodzieży Szkół Średnich „Przystań”, potem z kościołkiem św. Idziego, od kilku lat zaś pracuje i koncertuje przy krakowskim kościele św. Marka. Od samego początku istnienia zespołu kierownikiem artystycznym jest gambista Mateusz Kowalski. 

W skład zespołu wchodzi 13 śpiewaków (soprany – Bogumiła Głogowska, Natalia Kucia, Joanna Przybyłowska, Bożena Solarz; alty – Magdalena Czopek, Zofia Nowak, Anna Iwan; tenory – Jakub Haberko, Mateusz Kowalski, Mateusz Solarz; basy – Paweł Iwan, Michał Kłos, Piotr Przybyłowski). 

Wszystko zaczęło się od zachwytu nad pięknem muzyki dawnej. Potem były długie godziny prób i odkrywania, że można się zachwycać także śpiewając. A teraz jest radość ciężkiej pracy, która daje owoce, radość tworzenia piękna i niezwykłych przestrzeni, radość wspólnego bycia. Zaczęli od współtworzenia liturgii, od próby jej godnego celebrowania. Później zrodził się pomysł, by na kanwie roku liturgicznego przygotowywać koncerty-opowieści o poszczególnych tajemnicach wiary, by dzielić się pięknem i bogactwem muzyki dawnej.

Dzisiaj „Perfugium” sporo koncertuje, nie tylko w Krakowie. Zespół zajmuje się przede wszystkim muzyką liturgiczną i tradycyjną, chociaż wykonuje również utwory świeckie. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, w pełni odzwierciedla fascynacje całego zespołu. Muzyczne poszukiwania zaczynają się od chorału, poprzez średniowieczne i renesansowe kompozycje polifoniczne, aż do współczesnych opracowań pieśni tradycyjnych. Zespół ze szczególną uwagą poświęca się pracy nad utworami polskich kompozytorów, ale wykonuje również kompozycje obcej proweniencji. 

Brał udział w nagraniu płyty Pawła Bębenka Msza o miłosierdziu. Część śpiewaków współpracuje również z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, którego nakładem zostały wydane dwie płyty zespołu Alfa i Omega oraz Inviolata

Oficjalna strona internetowa zespołu: www.perfugium.pl.  

Zobacz także