Piąta rocznica wyboru Ojca Świętego Benedykta XVI

bxviDzisiaj, 19 kwietnia, świętujemy 5. rocznicę wyboru papieża Benedykta XVI na Stolicę Piotrową jako 265. następcę św. Piotra. W miniony piątek, 16 kwietnia, Ojciec Święty obchodził także swoje 83. urodziny i zarazem rocznicę przyjęcia chrztu świętego.

bxviObecny papież jest pierwszym Niemcem w tej posłudze od czasów Wiktora II (1055-57). Przybrał imię Benedykt XVI w nawiązaniu do swojego poprzednika Benedykta XV, zwanego „papieżem pokoju”, oraz do założyciela zakonu benedyktynów, patrona Europy, św. Benedykta z Nursji. Jako pierwszy papież zrezygnował ze stosowanego przez 1500 lat tytułu „patriarchy Zachodu”.

Pierwszą encykliką Ojca Świętego była wydana w styczniu 2006 roku Deus caritas est (Bóg jest miłością). Po niej powstała teologiczna rozprawa o Jezusie Chrystusie Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Kolejny, 2007 rok, przyniósł Kościołowi ogłoszenie papieskiego  motu proprio Summorum Pontificum, w którym Benedykt XVI znosi ograniczenia dotyczące korzystania z Mszału Jana XXIII (1962), umożliwiając tym samym sprawowanie Mszy św. w obrządku przedsoborowym, określonym w tym dokumencie jako „nadzwyczajna forma rytu rzymskiego”. W 2008 roku zostaje ogłoszona druga papieska encyklika Spe salvi, która jest „traktatem o nadziei, zachęcającym do refleksji nad sensem życia”. Encyklika jest utrzymana w tonie medytacji i refleksji na temat „miejsc, w których można się uczyć nadziei i praktykować ją”. Tematem trzeciej encykliki Benedykta XVI, wydanej w 2009 roku, Caritas in veritate jest integralny rozwój ludzki w miłości i prawdzie. Papież adaptuje w niej naukę społeczną Kościoła do wyzwań globalizującego się świata w dobie kryzysu. Integralny rozwój człowieka traktuje jako wartość nadrzędną wszelkiego postępu.

Benedykt XVI odbył szereg podróży apostolskich, m.in. do Turcji, Brazylii, Kamerunu, Angoli, Jordanii i Izraela.

mg

td

Zobacz także