Pielgrzymka Kościoła ukraińskiego do Łagiewnik

W sobotę 16 kwietnia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przybędą wierni Kościoła ukraińskiego. O godz. 15.20 w Bazylice rozpocznie się Msza św. wg obrządku greckokatolickiego, której przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita Jan Martyniak. Po liturgii odbędzie się uroczysty koncert pieśni cerkiewnych.

Pielgrzymka ta jest głównie dziękczynieniem „za pokojowe zwycięstwo długo oczekiwanej prawdy w Kijowie”. Natomiast koncert poświęcony jest pamięci Jana Pawła II, patriarsze Lubomirowi Huzarowi (zwierzchnikowi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego) oraz kard. Franciszkowi Macharskiemu.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest częścią Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego. W liturgii stosuje ryt bizantyjski, pozostaje jednak w pełnej łączności z biskupem Rzymu. Lubomir Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy Lwowa i metropolita lwowsko-halicki, posiada również godność kardynała. Natomiast głową Kościoła greckokatolickiego w Polsce jest arcybiskup Jan Martyniak, metropolita greckokatolickiej archidiecezji przemysko-warszawskiej. W naszym kraju Kościół ten liczy ok. 100 tys. wiernych. W 140 parafiach greckokatolikich pracuje ok. 70 kapłanów.

Eliza Litak

Zobacz także