Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę, 2 września członkowie Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot służby liturgicznej z całej archidiecezji krakowskiej pielgrzymowali do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

KalwariaHasłem tegorocznej – XXXIV, w tym XXXII do Kalwarii – pielgrzymki były słowa przewodnie majowej wizyty apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce: „Trwajcie mocni w wierze” oraz hasło roku formacyjnego „Pamięć i tożsamość”. Wspomnienie papieskiej wizyty było obecne także podczas wspólnej modlitwy – pielgrzymka była dziękczynieniem za to wydarzenie i prośbą o Boże błogosławieństwo dla Piotra naszych czasów. Uczestnicy dziękowali także za 35 lat rekolekcji oazowych w archidiecezji krakowskiej – pierwsze odbyły się w 1971 roku.

Uroczystości rozpoczęły się już w piątkowe popołudnie Eucharystią w bazylice Matki Bożej Anielskiej, tradycyjnie sprawowaną w intencji zmarłych moderatorów, animatorów i członków Ruchu. W procesji z darami kandydaci na animatorów złożyli na ręce bp. Jana Szkodonia podania z prośbą o udzielenie im długo oczekiwanego błogosławieństwa. Księdzu Biskupowi przedstawiali każdego z nich poręczyciele – animatorzy, odpowiedzialni za przebieg formacji podstawowej, odbytej przez kandydatów. Po Mszy Świętej pielgrzymi przybyli na kalwaryjskie wzgórze zebrali się w kaplicy na wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Procesja wejściaGłównym wydarzeniem pielgrzymki była Msza Święta, celebrowana w sobotnie przedpołudnie pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza na ołtarzu polowym. Koncelebrowali ją biskupi pomocniczy Jan Szkodoń i Józef Guzdek, rektorzy i wychowawcy seminariów duchownych, a także moderatorzy wspólnot oazowych z całej diecezji. Obecni byli także diakoni i alumni krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

W tym roku zgromadzeniu po raz pierwszy przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Rok temu, wkrótce po ingresie, nie mógł uczestniczyć w pielgrzymce. Wraz z oazowiczami na kalwaryjskie wzgórze przybył więc poprzednio jeszcze jako kapelan kardynała Wojtyły przed jego wyborem na Stolicę Piotrową.

Po znaku krzyża i pozdrowieniu zebranych, wśród których ksiądz kardynał wymienił członków służby liturgicznej i scholi, Ruchu Światło-Życie, wśród nich Domowy Kościół, a także przybyłych członków Grup Apostolskich i KSM, odczytano list do Ojca Świętego. Uczestnicy pielgrzymki napisali w nim m.in.: „Gromadzi nas dziś, już po raz XXXIV Matka Boża w Kalwarii Zebrzydowskiej, która niezmiennie od tylu lat z cierpliwością matczynego serca powtarza: Zróbcie wszystko, co Mój Syn wam powie (…). Miej nas w swym sercu! Błogosław dziełom miłosierdzia, które podejmuje Ruch Światło-Życie”.

Modlitwa wiernychW homilii, nawiązując do liturgii słowa, celebrans zwrócił się do zebranych m.in. ze słowem umocnienia: „To nic, że jesteś małym chłopcem! To nic, że jesteś tylko małą dziewczynką! (…) To nic, że oaza wydaje się nie przeżywać wielkiego rozkwitu! To wszystko nie przeszkadza, by Bóg działał przez was! Co więcej! Bóg wybiera to, co słabe po ludzku, by moc swoją okazać! (…) Dlatego nie bójcie się swojej słabości! Nie bójcie się kryzysów! Pamiętać o tym, kim się jest, znaczy wierzyć, że Bóg wybiera to, co słabe, by moc swą okazać”.

Po homilii ks. Stanisław Dolasiński, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów na animatorów, przedstawił metropolicie swoich podopiecznych i zapewnił o ich należytym przygotowaniu do podjęcia posługi wobec Ruchu i Kościoła. Trzydzieścioro siedmioro kandydatów otrzymało błogosławieństwo, „aby przez sumienną pracę we wspólnocie Ludu Bożego przyczyniali się do większej chwały Bożej i służyli w miłości swym braciom i siostrom”. Było ono zwieńczeniem ich formacji i doskonalenia na Szkole Animatora lub studium specjalistycznym. Biskupi w asyście księży moderatorów rejonowych nałożyli im krzyże, które mają być „znakiem większej odpowiedzialności za Kościół i zobowiązaniem do dawania świadectwa Chrystusowi przez całe życie”. Obrzędowi towarzyszyły jakże wymowne słowa pieśni: „jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie”.

Liturgia EucharystycznaLiturgię słowa zakończyło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz modlitwę wiernych, którą wygłosili przedstawiciele różnych stanów, reprezentowanych na pielgrzymce: diakon, rodzina, animator, ministrant, moderatorka, lektor i scholistka.

Eucharystia dnia wspólnoty w Kalwarii od lat jest jednym z największym wydarzeń liturgicznych w diecezji krakowskiej. Składają się na to długie przygotowania, których efektem w tym roku była imponująca liczba ponad 120 posługujących przy ołtarzu, procesja z darami licząca niemal 500 osób, około 30-osobowa schola oraz grono ponad 130 koncelebransów.

mw, foto: mg

Michał Wsiołkowski

Zobacz także

Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę, 3 września zakończyła się XXXIII pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywająca się pod hasłem "Przybyliśmy oddać mu pokłon. Dać świadectwo nadziei". W tamtejszym sanktuarium pasyjno-maryjnym zebrała się młodzież z całej diecezji, która uczestniczyła w tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych.

W sobotę, 3 września zakończyła się XXXIII pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywająca się pod hasłem "Przybyliśmy oddać mu pokłon. Dać świadectwo nadziei". W tamtejszym sanktuarium pasyjno-maryjnym zebrała się młodzież z całej diecezji, która uczestniczyła w tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych.

none

Zobacz także