Pielgrzymka szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej

II Ogólnopolską pielgrzymkę szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej na Jasną Górę organizuje Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. W Polsce nadzwyczajni szafarze powoływani są przez biskupów poszczególnych diecezji od 1991 roku. Obecnie posługę tę pełni ok. 3,5 tys. osób. We wszystkich diecezjach są to wyłącznie mężczyźni, wyjątkiem jest archidiecezja lubelska.

Najwięcej szafarzy Komunii św. – aż 1039 – służy w diecezji opolskiej; w archidiecezji poznańskiej jest ich 514, zaś w archidiecezji lubelskiej – ok. 400. w tym ok. 60 kobiet, w większości sióstr zakonnych.

Archidiecezja lubelska jest jedyną, w której funkcję szafarzy pełnią także kobiety. Na mocy prawa powszechnego, po specjalnym przygotowaniu, biskup diecezjalny upoważnia także siostry zakonne i członkinie instytutów świeckich do udzielania Komunii świętej oraz wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji wyłącznie w kaplicach tych wspólnot. Rzadkością jest ich posługa w parafiach.

Do zadań szafarzy należy zanoszenie chorym do domów Komunii świętej oraz pomoc księżom w jej rozdzielaniu podczas mszy. Dzięki ich posłudze chorzy i osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. co niedziela, a czasem i częściej. To posługa głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła – argumentują ci biskupi, którzy zdecydowali się wprowadzić tę praktykę w swoich diecezjach.

Szafarzami są zwykle mężczyźni w wieku 35-60 lat, z dobrą opinią w parafii i wykształceniem przynajmniej średnim, nierzadko zaangażowani w jakimś ruchu czy stowarzyszeniu katolickim, odznaczający się sprawności fizyczną i psychiczną. W zależności od diecezji, ich przygotowanie obejmuje ok. 4-5 kilkugodzinnych spotkań formacyjnych.

Upoważnienia do pełnienia posługi na okres 1 roku udziela szafarzom ordynariusz diecezji. W przypadku, gdy kandydat jest żonaty jeszcze przed rozpoczęciem kursu swoją zgodę musi wyrazić jego żona.

inf. KAI

 

Zobacz także