Pierwsi świeccy szafarze komunii św. w Krakowie

W sobotę, 8 kwietnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz pobłogosławił podczas uroczystej mszy świętej 61 mężczyzn do posługi świeckiego pomocnika w rozdawaniu komunii świętej. Jest to pierwsza grupa świeckich szafarzy, którzy będą pełnili swą posługę w archidiecezji krakowskiej.

Nowo pobłogosławieni szafarzeDecyzję o utworzeniu posługi szafarzy w archidiecezji metropolita ogłosił na spotkaniu z księżmi dziekanami w listopadzie ubiegłego roku. Przez czas Wielkiego Postu trwał kurs przygotowujący mężczyzn, powołanych przez księży proboszczów, do tej posługi. Odpowiedzialnym za przygotowania był diecezjalny moderator Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ks. mgr lic. Jerzy Serwin. Kurs prowadzili liturgiści, wykładowcy Papieskiej Akademii Teologicznej, ks. dr Stanisław Szczepaniec i ks. mgr lic. Stanisław Mieszczak.

Po homilii szafarze podchodzili do celebransa, aby otrzymać symbol ich szczególnej posługi – krzyż celtycki z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Ów znak łaczy bogatą symbolikę krzyża z równie bogatą symboliką koła – można je interpretować jako symbol nieskończonej miłości Boga, a przede wszystkim Eucharystii. Otrzymany krzyż będą oni nosili na rzemieniu, zawieszony na szyi.

Szafarze otrzymują krzyżeZadaniem nadzwyczajnych szafarzy komunii św. będzie posługa szczególnie wobec chorych w ich parafiach. Ich posługa jest wyrazem troski Kościoła nie tylko o potrzeby materialne ludzi chorych, ale także o ich pragnienia duchowe. – "Chory, cierpiący człowiek, który ma możliwość częstego przyjmowania Komunii św., z pewnością lepiej znosi swój ból i osamotnienie. Jego modlitwa w intencji bliskich i całej wspólnoty parafialnej zyskuje nowy, pełniejszy wymiar" – tłumaczy ks. Szczepaniec. W razie ważnej potrzeby będą jednak pomagać także w udzielaniu komunii w kościołach.

Dziękując metropolicie za udzielone w czasie liturgii błogosławieństwo, szafarze wspomnieli słowa Sługi Bożego Jana Pawła II: "Nie lękajcie się". Dziękowali także kapłanom, przygotowującym ich do posługi za to, że pomogli im rozkochać się w liturgii. W odpowiedzi kard. Dziwisz przekazał im drugą część słów Jana Pawła II – "Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

mw

Zobacz także