Pierwsza modlitwa konsekracji Krzyżma

Boże, od Ciebie pochodzi wszelki wzrost i postęp duchowy, przyjmij łaskawie hołd radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Ty bowiem na początku kazałeś ziemi zrodzić drzewa wydające owoce, a wśród nich drzewa dostarczające oliwy, która miała służyć do przyrządzania krzyżma świętego. Już Dawid oglądając duchem proroczym sakramenty Twej łaski, zapowiedział w pieśni, że namaszczenie olejem rozweseli nasze oblicza. A gdy wody potopu obmyły świat z jego grzechów, gołębica zwiastowała ziemi pokój, przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź przyszłego daru.

Znaki te w czasach Nowego Przymierza wyraźnie się spełniły, gdy po zgładzeniu w wodzie chrztu wszystkich popełnionych występków, namaszczenie tym olejem sprawia, że nasze twarze jaśnieją radością i pokojem. Dlatego też Mojżeszowi, Twojemu słudze, wydałeś polecenie, by swego brata Aarona, po uprzednim obmyciu wodą, ustanowił kapłanem przez namaszczenie tym olejem. Jeszcze większe wyróżnianie spotkało ten olej, gdy Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, zażądał od Jana obmycia w wodach Jordanu. Wtedy bowiem zesłałeś nań Ducha Świętego w postaci gołębicy, a głosem z nieba dałeś świadectwo, że On jest tym Jednorodzonym, w którym sobie najbardziej upodobałeś. W ten sposób chciałeś wyraźnie potwierdzić, że Jego to prorok Dawid w natchnieniu wysławiał pieśnią jako namaszczonego olejem radości przed tymi, co losy z Nim dzielą.

Błagamy Ciebie, Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej, niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięło swą nazwę krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoja moc uczyni to krzyżmo sakramentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie wodą chrztu świętego. Niech wszyscy ochrzczeni przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego staną się Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem, otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką przyobleką się w szatę niezniszczalnej łaski. Niechaj dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego olej ten stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Zobacz także