Pierwsze beatyfikacje nowego pontyfikatu w Watykanie

Dwie zakonnice: Hiszpanka s. Ascensión od Serca Jezusowego Nicol Goni (1868-1940) i Amerykanka s. Maria Anna Barbara Cope (1838-1918) zostały nowymi błogosławionymi Kościoła katolickiego podczas pierwszej w tym roku i w pontyfikacie Benedykta XVI beatyfikacji. Zgodnie z życzeniem Papieża, przewodniczył jej 14 maja w bazylice św. Piotra prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, portugalski kardynał kurialny José Saraiva Martins. Oznacza to powrót do dawnej tradycji, gdy papież przewodniczył wyłącznie kanonizacjom. W latach siedemdziesiątych XX w. odstąpił od tego zwyczaju Paweł VI.

W kazaniu kardynał-prefekt nawiązał do jutrzejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego. "Dziś wieczór my także jesteśmy myślami w wieczerniku. Wyczuwamy macierzyńską obecność Maryi i bliskość Apostoła Piotra, na którego grobie wznosi się ta bazylika. Stanowimy w tej chwili zgromadzenie liturgiczne, które wyznaje tę samą wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa; które posila się tym samym Chlebem eucharystycznym" – powiedział główny celebrans. Cytując list apostolski Jana Pawła II "Novo millennio ineunte" przypomniał, że "Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem i zarazem potężnym wiatrem, który napełnia żagle nawy Piotrowej, by wyprowadzić ją na pełne morze. Duc in altum!".

"Apostołowie doświadczyli Ducha Świętego i stali się świadkami Chrystusa, zmarłego i zmartwychwstałego, misjonarzami na drogach świata. To samo doświadczenie odnawia się w tych wszystkich, którzy, przyjmując Chrystusa, otwierają się na Boga i na ludzkość; odnawia się nade wszystko w świętych, zarówno w tych anonimowych, jak i tych wyniesionych do chwały ołtarzy" – tłumaczył prefekt Kongregacji.

Wyjaśnił następnie, że "święci to arcydzieła Ducha, który rzeźbi oblicze Chrystusa i odciska w ich sercach miłość Boga". Podkreślił, że obie nowe błogosławione "otworzyły swe życie na oścież Bogu i pozwoliły Mu prowadzić się na służbie Kościoła do ubogich, chorych, młodzieży. Przyniosły światu owoce i znaki obecności Ducha Świętego, mówiły językiem prawdy i miłości, jedynym, który jest w stanie zburzyć bariery kultury i rasy, odbudować jedność rodziny ludzkiej, rozproszonej z powodu pychy, woli władzy, odrzucenia panowania Boga, jak nam to uzmysłowiła biblijna opowieść o Wieży Babel".

"Benedykt XVI, podczas inauguracji swej posługi Piotrowej, stwierdził, że «to nie władza zbawia, lecz miłość! To jest znakiem Boga: On sam jest Miłością. Bóg, który stał się Barankiem, mówi nam, że świat jest zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują»" – przypomniał portugalski kardynał. Na zakończenie kazania powiedział: "Na ręce błogosławionej Ascensión od Serca Jezusowego i błogosławionej Marii Anny Cope składamy więc naszą modlitwę: «Panie, daj nam tej wody» (por. J 4, 15). Amen".

Ascension, czyli Wniebowstąpienie od Serca Jezusowego (imię świeckie: Florentyna) Nicol Goni urodziła się w mieście Tafalla w Nawarze 14 marca 1868. Była współzałożycielką zgromadzenia dominikanek sióstr misjonarek Najświętszego Różańca i ich pierwszą przełożoną generalną. Zmarła w opinii świętości w Pampelunie 24 lutego 1940 r.

Maria Anna Barbara Cope urodziła się w amerykańskim mieście Heppenheim 23 stycznia 1838. Należała do zgromadzenia sióstr III zakonu św. Franciszka z Syracuse w stanie Nowy Jork. Działała wśród trędowatych na Hawajach, była nazywaną matką Marianną z Molokai (jedna z wysp w tym archipelagu). Zmarła tam 9 sierpnia 1918 r.

inf. KAI

 

Zobacz także