Pieśń o stworzeniu – prolog

W początku jest Bóg

i Bóg jest początkiem,

który sam nie ma początku

tak jak nie ma końca.

Słowo jeszcze niewypowiedziane

bo nie istnieje język

ani usta,

ani mowa,

które mogłyby nadać Mu jakiekolwiek imię.

 

I poza Nim nie ma nic.

On wypełnia wszystko,

jest wszystkim.

W Nim jest istnienie,

ukryte źródło,

bez którego nie zaistniałoby nic

co zaistniało,

bez którego nic nie zostało by dokonane.

 

W Bogu jest Słowo,

które jest Bogiem

A kiedy Bóg rzekł, stało się

Ciałem,

Światem,

Początkiem,

Pierworodnym wszelkiego istnienia.

I zamieszkało pośród tworzenia

i stało się tworzeniem.

Fundamentem,

którego nikt poruszyć nie może,

albowiem na Nim ugruntowane jest wszystko.

 

Zanim stał się Świat

w Nim zostało stworzone wszystko,

niebo i ziemia,

Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,

to co jest na niebie

i na ziemi,

to co widzialne

i to co niewidzialne,

świat aniołów i mocy

i świat ludzi,

świat istnienia

i świat tworzenia.

Wszystko przez Niego

i dla Niego

zostało stworzone.

On sam zaś jest przed wszystkim

i w Nim wszystko istnieje

zanim powstanie.

 

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zawarła się Całość,

Pełnia.

On jest Pierwszym

i Ostatnim,

Początkiem

i Końcem,

Alefem i Taw,

Tym, który otwiera

i Tym, który zamyka;

Tym, który rozpoczął

i Tym, który dopełni.

 

To w Nim,

w Początku

stworzył Bóg Niebo i Ziemię.

wszystko.

I stało się.

 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Agnieszka Myszewska-Dekert

Agnieszka Myszewska-Dekert na Liturgia.pl

Matka pięciorga dzieci. Z wykształcenia pedagog rodziny i katecheta. Pisze artykuły, tworzy opowieści a także chrześcijańskie midrasze. Zafascynowana Pismem Świętym jako żywym Słowem i Przestrzenią w której "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy", stara się Je coraz bardziej poznawać i zgłębiać. Publikowała w kwartalniku eSPe i miesięczniku List. Autorka książek: "Modlitwa - nieustanna wymiana miłości" (Kraków, 2001) oraz "Cynamon i Marianna. Baśń inicjacyjna" (Kraków 2015).