Po jakich słowach wypowiadanych przez kapłana, na ołtarzu znajduje się już Ciało Pana Jezusa, a nie chleb i wino?

Po jakich słowach wypowiadanych przez kapłana, na ołtarzu znajduje się już Ciało Pana Jezusa, a nie chleb i wino?

Na pewno po słowach ustanowienia, to znaczy: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane” i „To jest Kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana”.
Bez tych słów (dawniej = „forma” tego sakramentu ) nie ma Eucharystii, bo nie ma Ciała i Krwi Chrystusa (realnie i substancjalnie obecnych).
W Kościele prawosławnym za taką „formę” (tam się nie używa tej zachodniej terminologii) podobno uważa się teraz całą Modlitwę Eucharystyczną.

Wiesław Szymona OP

Zobacz także