Po pierwszym numerze „Biuletynu”

Kilka tygodni temu ukazał się pierwszy numer Biuletynu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, poświęcony reformie soborowej oraz jej skutkom. Serdecznie dziękujemy za wszelkie głosy świadczące o Państwa zainteresowaniu naszym Biuletynem. Przede wszystkim zaś, cieszymy się bardzo, że – najwyraźniej – Biuletyn choć częściowo spełnił rolę, na jaką liczyliśmy: rozbudził żywą dyskusję o liturgii.

Pomysł, by wydawać bezpłatny biuletyn, powszechnie dostępny w internecie i stanowiący niejako ukoronowanie ‘codziennej’ pracy naszej redakcji, zrodził się już w 2005 r., zaś jego autorem, promotorem i największym entuzjastą był br. Tomasz Grabowski OP., pełniący wówczas obowiązki dyrektora DOL. Brat Tomasz wymyślił również temat pierwszego numeru, zainspirowany zorganizowaną przez DOL w czerwcu 2005 r. konferencją Tradycja a reforma liturgii, w czasie której zostały m.in. wygłoszone konferencje o. Aidana Nicholsa OP oraz o. Tomasza Kwietnia OP, zamieszone w Biuletynie. Niestety, przez ponad rok nie udało się zrealizować naszego pomysłu, m.in. ze względów organizacyjnych; nie chcieliśmy również publikować Biuletynu, dopóki nie będzie jak najlepiej dopracowany, zaś temat w nim poruszony – jak najdogłębniej przez nas przemyślany. Dopiero na początku tego roku uznaliśmy, że możemy Państwu zaprezentować pierwszy numer. Jeszcze raz chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy się do jego powstania przyczynili, przede wszystkim autorom tekstów.

Liczymy, że uda nam się kontynuować nasze prace i wydawać kujne numery Biuletynu. Zależy nam, by przyczynił się on do tworzenia w Polsce ‘środowiska liturgicznego’, skupiającego ludzi zafascynowanych liturgią, jej przeszłością oraz szansami na przyszłość. Chcielibyśmy bardzo, aby pomagał odkrywać bogactwo tradycji liturgicznej oraz sprawiał, że owa tradycja stanie się bliższa, żywa, obecna w dyskusjach i naszej codzienności.

Każdy numer Biuletynu poświęcony będzie głównie jednemu problemowi; najprawdopodobniej tematem najbliższego będzie chorał gregoriański oraz możliwości stosowania go współcześnie. Poza tym, przewidujemy działy stałe, poświęcone: muzyce liturgicznej, porównaniu starego i nowego rytu mszy św., postaciom szczególnie zasłużonym dla rozwoju liturgii, doborowi repertuaru na niedziele i święta, oraz recenzjom wybranych publikacji dotyczących liturgii.

el

Strona główna Biuletynu, pobieranie

Eliza Litak

Zobacz także