Podawanie kanonów do konecelbry

Spotkałem się z wersją, że kanony do koncelebry podaje się koncelebransom przed prefacją. Uważam, że to ma sens, bo wtedy ma to miejsce przed całą liturgią eucharystyczną.

Spotkałem się z wersją, że kanony do koncelebry podaje się koncelebransom przed prefacją. Uważam, że to ma sens, bo wtedy ma to miejsce przed całą liturgią eucharystyczną.

Kanony do koncelebry podaje się zwykle podczas Święty, Święty, tj. przed modlitwą eucharystyczną, podczas której dopiero są potrzebne. Poza tym trudno to zrobić sprawnie i w sposób niezauważony wcześniej, tj. między modlitwą nad darami a dialogiem prefacji (chyba, że będzie wprowadzenie do prefacji). Kapłani otaczają wtedy ołtarz. Prościej zrobić to podczas Sanctus. Jeśli warunki nie pozwalają na rozdanie kanonów mogą być one przygotowane na miejscach koncelebransów – jeśli z racji dużej ich liczby siedzą poza prezbiterium (tak było np. w Kaplicy Cudownego Obrazu podczas ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych – z powodu remontu nie było możliwe sprawne rozdanie kanonów).

Wyjaśnienie pochodzi z dwumiesięcznika "Oaza".

Zobacz także