Podnieś się Jeruzalem!

Komentarz do czytań na II Niedzielę Adwentu roku C
jerusalem

Gdzie jest nasza radość? Wszak zostaliśmy zbawieni, wszak Obietnica spełniła się.

Powstań z kolan, wejdź wysoko, podnieść swój wzrok i zobacz – to się dzieje teraz, oto na twoich oczach i w twoim życiu staje się Pan.

Zdejmij swoją szatę smutku, odrzuć płaszcz cierpiętnictwa, zdejmij suknię wiecznych narzekań, odrzuć szatę lęku.

Oto strój chwały przygotował ci Pan, oto korona Jego blasku jest na twoich skroniach, płaszcz Jego sprawiedliwości spoczął na twoich ramionach, szata Jego miłości otula cię. On już cię zbawił. On już przyszedł. On już odkupił. Jesteś jego własnością, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

A teraz Pan chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu co jest pod niebem, On chce się tobą pochwalić. Pan bowiem raduje się z ciebie.

Powstań! Ukaż piękno swojego oblicza. On cię umiłował.

Pan o nas pamięta. Wyszliśmy z raju pieszo, pędzeni przez wrogów, przez lęk i śmierć, a przyprowadzono nas na powrót z chwałą, jakby na tronie królewskim. O tak! Pan sam zaczął w nas dobre dzieło i sam je dokończy do dnia Jezusa Chrystusa… Przestańmy użalać się nad sobą, otrzyjmy oczy a ujrzymy Go, a wówczas miłość nasza dokonalić się będzie coraz bardziej i bardziej albowiem poznamy Go, i już będziemy znali i dobro i zło i nie zwiedzie nas żaden wrogi głos. Wtedy ziarno wiary wyda plon sprawiedliwości.

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Przyjdź, o Panie i przywróć nam radość z naszego zbawienia!

Agnieszka Myszewska-Dekert

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.