„Pokój i liturgia: droga poszukiwań” – seminarium w Watykanie

"Pokój i liturgia: droga poszukiwań" - to hasło międzynarodowego seminarium, które zakończyło się w piątek, 20 maja w Watykanie. Jego celem jest pogłębienie związku między celebracjami liturgicznymi, a społecznym i politycznym zaangażowaniem chrześcijan na rzecz pokoju. Spotkanie zostało zorganizowane przez Papieską Radę Iustitia et Pax we współpracy z Papieskim Ateneum św. Anzelma.

"Rozdarty obraz naszego świata, który wszedł w nowe tysiąclecie z widmem terroryzmu i tragedii wojny, bardziej niż kiedykolwiek wzywa chrześcijan, by przeżywali Eucharystię jako wielką szkołę pokoju, gdzie formują się ludzie, którzy na różnych szczeblach zaangażowania w życie społeczne, kulturalne, polityczne działają na rzecz rozwijania dialogu i komunii". Te słowa z listu Jana Pawła II "Mane nobiscum Domine" przypomniał otwierając seminarium kard. Renato Martino.

Z kolei Benedykt XVI w specjalnym telegramie życzył jego uczestnikom, aby "kontemplacja Jezusa Księcia Pokoju wzbudzała coraz większe i hojniejsze zaangażowanie na rzecz promocji uniwersalnych wartości sprawiedliwości i solidarności oraz poszanowania praw wszystkich ludzi".

W pierwszym dniu obrad wskazano między innymi na rosnącą przepaść między liturgią a życiem. Podkreślono, że dar pokoju, który ofiaruje w Eucharystii Chrystus często nie jest niesiony przez wierzących w ich codzienność. Watykańskie seminarium "Pokój i liturgia: droga poszukiwań".

inf. KAI

 

Zobacz także