Polkowice: Warsztaty muzyczno-liturgiczne

W dniach 9-11 października 2009 Ruch Światło-Życie diecezji legnickiej przy współudziale Legnickiej Kurii Biskupiej i parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach organizuje warsztaty muzyczno-liturgiczne. Jest to propozycja kierowana do liturgicznych zespołów śpiewaczych: chóry, schole liturgiczne a także do kantorów, organistów oraz animatorów muzycznych Ruchu Światło–Życie.

Do wzięcia udziału zaproszeni są także instrumentaliści: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, trąbka, fagot, puzon (instrumentaliści przywożą własne instrumenty i pulpity na nuty).

Warsztaty mają na celu przygotowanie liturgicznych zespołów śpiewaczych do pełnienia posługi w zgromadzeniu liturgicznym zgodnie z prawodawstwem muzyki liturgicznej. Przygotowanie obejmuje kształtowanie postawy świadomego i czynnego udziału członków zespołu w przygotowaniu i wykonaniu części stałych i zmiennych Mszy św. Ważnym elementem przygotowania jest zapoznanie się z funkcją i zasadami doboru poszczególnych śpiewów, z formami oraz stylistyką liturgicznych form muzycznych, przyswojenie jednogłosowego oraz wielogłosowego repertuaru śpiewów liturgicznych.

Przygotowanie obejmuje pracę nad emisją głosu, dykcją oraz pracę w zespołach. W zakres prac przygotowawczych włączone są ćwiczenia rozwijające słuch muzyczny oraz całościowe rozwijanie zdolności muzycznych. Ważnym elementem przygotowania jest kształtowanie postawy odpowiedzialności oraz zdolności do podjęcia pracy zespołowej, promowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie talentów, odkrywanie piękna muzyki, poznanie piękna liturgii, pogłębienie wiedzy na temat aktualnego materiału liturgiczno-muzycznego w Kościele.

Program i informacje o zapisach na stronie oaza.pl.

Zobacz także