Polsko-ukraiński mszalik z tekstami liturgii i objaśnieniami

Na rynku księgarskim ukazał się dwujęzyczny mszalik z tekstami Liturgii św. Jana Chryzostoma - liturgii Kościoła greckokatolickiego. Teksty liturgiczne poprzedzone są wprowadzeniem, w którym zawarty jest opis świątyni obrządku bizantyjskiego, objaśnienia dotyczące ikonostasu, układu ikon, symboliki liturgicznej. Promocja modlitewnika odbyła się 4 grudnia w Warszawie.

Teksty są w języku ukraińskim i równolegle – polskim. Licząca 134 książka zawiera także tekst Anafory Liturgii św. Bazylego Wielkiego z pięknymi i bogatymi w treści teologiczne modlitwami, teksty zmienne liturgii niedzielnej i 12 wielkich świat Kościoła greckokatolickiego. Teksty liturgiczne opatrzone są krótkimi komentarzami, wyjaśniającymi niektóre pojęcia i gesty modlitewne.

Ojciec Piotr Kuszka, proboszcz warszawskiej parafii greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata, biskupa i męczennika, wyjaśnia, że modlitewnik przeznaczony jest nie tylko dla parafian, pragnących pogłębić swoje uczestnictwo w świętych obrzędach, ale dla wszystkich osób, interesujących się liturgią wschodnią, zaangażowane są w ruch ekumeniczny czy pojednanie polsko-ukraińskie. Może też być przydatny dla małżeństw mieszanych, których jest sporo.

Mszalik został wydany na zamówienie warszawskiej parafii greckokatolickiej przez lwowskie wydawnictwo "Misjoner". Można go nabyć w parafii przy ul. Miodowej 16 w Warszawie.

inf. KAI

 

Zobacz także