Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Czas Paschy – hańby śmierci, grobu, ale też zwycięstwa nad śmiercią – zmartwychwstania, otoczony jest niewiastami. Kobiety nie opuszczają Chrystusa, podczas gdy pozostali uciekają.

MOC W SŁABOŚCI

Mt 28, 8–15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Czas Paschy – hańby śmierci, grobu, ale też zwycięstwa nad śmiercią – zmartwychwstania, otoczony jest niewiastami. Kobiety nie opuszczają Chrystusa, podczas gdy pozostali uciekają. To one po śmierci i pogrzebie zostają przy grobie, zanurzone w bolesnej kontemplacji. Tam, gdzie nie ma już nic do dania, nic do zrobienia – potrafi pozostać tylko ten, kto kocha.

W tym miejscu zaczyna się miłość, współczująca, taka jaką umiłował nas Jezus. Współczucie kojarzy się ze słabością i dlatego często bronimy się przed nim. Ale tak naprawdę jest też największą siłą, jaka istnieje; jedyną, która jest w stanie przekroczyć granicę śmierci. Nie opuszcza ukochanej osoby nigdy. Jest mocniejsza od wszelkiego działania, dociera tam, gdzie działanie straciło całkowicie swoją skuteczność (S. Fausti).

To niewiasty są także pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Ewangeliści są w tej kwestii zgodni. To kobiety spotykają Jezusa jako pierwsze. Kobiety, które według Prawa żydowskiego nawet nie mogły być świadkami, zostają wybrane do dania świadectwa. „Słaba płeć” – przeciwieństwo siły – okazała się mocna w swej słabości. Podczas gdy silni, uzbrojeni mężczyźni – strażnicy grobu – okazali się tchórzami i kłamcami.

Kobieta właśnie przez swą słabość staje się najbardziej podobna do Boga. Jezus wybrał służbę, a nie władzę, upokorzenie, a nie chwałę – w tym objawił, jaki jest Bóg, jaka jest miłość – nie musi się bać współczucia, upokorzenia, przegranej.

Nie bój się swej słabości – ona przemieniona przez Zmartwychwstałego jest Twoją najbardziej boską cechą.

 

Zobacz także

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Notatki nt. pochodzenia kolekt dzisiejszego dnia w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Notatki nt. pochodzenia kolekt dzisiejszego dnia w Mszałach Pawła VI i Piusa V

none


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....