Portugalia: Sprostowanie Patriarchy Lizbony

W wyjaśnieniu opublikowanym 6 lipca br. Patriarcha Lizbony potwierdził, że „jedność w Ojcem Świętym jest wartością bezwględną w sprawowanej przez niego posłudze“.

Kardynał José da Cruz Policarpo (przed laty jeden z potencjalnych kandydatów na następcę Jana Pawła II; patriarcha Lizbony, przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii – przyp. red.) przyznał, że mógł sprowokować oburzenie, wypowiedzią na temat kapłaństwa kobiet w niedawnym wywiadzie. W wyjaśnieniu opublikowanym 6 lipca br. Patriarcha Lizbony potwierdził, że „jedność w Ojcem Świętym jest wartością bezwględną w sprawowanej przez niego posłudze“.

Kardynał poruszył temat kapłaństwa kobiet w magazynie „Ordem dos Advocados“ z końcem czerwca, kwestionując istnienie obiektywnej przeszkody do wyświęcania kobiet. W sprostowaniu przyznał jednak, że „nigdy nie badał tej kwestii systematycznie“ oraz że „nie skonfrontował się z najnowszą deklaracją Magisterium w tym temacie“.

75-letni kardynał tłumaczył, że tradycja święceń udzielanych wyłącznie mężczyznom liczy w Kościele 2 tysiące lat i jest podyktowana przykładem, jaki dał nam Chrystus. W odniesieniu do społecznych obyczajów panujących za czasów Jezusa, kard. Policarpo powołał się na refleksję Papieża Benedykta XVI na temat kobiet jako świadków Zmartwychwstania. Podkreślił też potrzebę „nieprzerwanej refleksji nad relacją kapłaństwa do kapłańskiej natury Ludu Bożego oraz odkrywania kobiecego sposobu budowania Kościoła (…)“. Zacytował także list apostolski Papieża Jana Pawła II z 1994 roku („Ordinatio Sacerdotalis“ – przyp. red.) i dodał: „Najnowsze nauczanie papieży interpretuje tę nieprzerwaną Tradycję, która ma swe korzenie w Jezusie Chrystusie i w kolegium apostolskim, nie tylko jako praktyczny sposób postępowania, który może ulegać zmianie zgodnie z rytmem działania Ducha Świętego, ale jako wyraz tajemnicy Kościoła, który winniśmy przyjąć z wiarą“.

Kardynał wyraził żal, jeśli jego wypowiedzi wzbudziły wątpliwość w kwestii przywiązania Patriarchy do Kościoła czy słów Ojca Świętego (…).

Inf. www. zenit.org / mg

Zobacz także