Powstała strona internetowa Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”

Papieska Komisja „Ecclesia Dei“ ma od niedawna własną stronę internetową. Pod adresem www.ecclesiadei-pontcommissio.org można zaznajomić się z wybranymi dokumentami tego gremium, ważnymi dla rozmów z grupami tradycjonalistycznymi działającymi wewnątrz i poza Kościołem katolickim. Teksty publikowane są w językach: włoskim, francuskim, angielskim i portugalskim.

Papieska Komisja „Ecclesia Dei“ została powołana w celu umożliwienia powrotu do Kościoła tych duchownych, którzy w 1988 r znaleźli się w stanie schizmy wskutek działania abp. Marcela Lefebvre’a. Ponadto zajmuje się ona księżmi i seminarzystami, przywiązanymi do liturgii "trydenckiej", tzn. sprzed reformy Pawła VI z 1969 r., a jednocześnie pragnącymi pozostać w łączności z papieżem i całym Kościołem. Na czele Komisji stoi kolumbijski purpurat kard. Darío Castrillón Hoyos.

inf. KAI

 

Zobacz także