Pożegnanie

http://www.liturgia.pl/blogi/zadziwiaj-ca-odpowied

Jak widać, koło się zamknęło. By nie nudzić i nie powtarzać, trzeba skończyć i się pożegnać.

Dziękuję Redakcji Liturgii za to, że mogłem tu pisać swoje komentarze do niedzielnych czytań. 

Dziękuję wszystkim dyskutantom.

Dziękuję tym, którzy anonimowo czytali te teksty. 

Wszystkim życzę wielu wspaniałych chwil nad Biblią, błysków zrozumienia i olśnienia, życzę też uporu w medytacji i kontemplacji. 

Marian Grabowski

 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".

Pożegnanie

Będąc jeszcze za granicą na Kapitule, nie mogę wziąć udziału w pogrzebie abpa Józefa Życińskiego, łączę się w modlitwie: "Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Józef, któremu powierzyłeś troskę o Kościół w Lublinie, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen".

Będąc jeszcze za granicą na Kapitule, nie mogę wziąć udziału w pogrzebie abpa Józefa Życińskiego, łączę się w modlitwie: "Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Józef, któremu powierzyłeś troskę o Kościół w Lublinie, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen".


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....